Aktivnosti općinskog načelnika

Slika
NR: Na koje projekte u proteklih godinu dana ste posebno ponosni? ZAIMOVIĆ: Mi smo u proteklih godinu dana realizirali brojne projekte koje sam zatekao kada sam izabran na ovu funkciju u novembru 2016. godine, te realizirali niz projekata značajnih za život građana i lokalne zajednice, kao što su tri ...
Slika
Direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona (ZDK), Džavid Aličić, potpisao je danas sporazum sa načelnicima i pomoćnicima načelnika općina u ZDK o sufinansiranju jačanja sistema zaštite i spasavanja u lokalnim sredinama. „Uz saglasnost Kantonalne vlade, na osnovu iskazanih  zahtjeva i po...
Slika
U cilju razmjene iskustava u radu lokalnih samouprava, načelnik Munib Zaimović boravio je u srijedu, 19. aprila 2017. godine, u posjeti načelniku općine Ilijaš Akifu Fazliću.  Sastanku su prisustvovali pravni savjetnik u općini Breza Mirza Džambić, poduzetnik Muris Nuhanović i šef Službe za zajedničke p...
Slika
U Dnevnom centru Visoko, u kojem borave djeca s teškoćama u razvoju, 7. aprila su održani Dani otvorenih vrata gdje je svečano predstavljena četvrta predstava u kojoj su učestvovali korisnici ovog Centra. Manifestaciji su prisustvovali Nurđehan Šahinović, ministar za rad, socijalnu politiku i izbjegli...
Slika
U 100. broju stručnog časopisa za građevinarstvo i arhitekturu "m-Kvadrat" objavljen je intervju sa Munibom Zaimovićem, načelnikom Breze:
0 0