Aktivnosti općinskog načelnika

Slika
Direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona (ZDK), Džavid Aličić, potpisao je danas sporazum sa načelnicima i pomoćnicima načelnika općina u ZDK o sufinansiranju jačanja sistema zaštite i spasavanja u lokalnim sredinama. „Uz saglasnost Kantonalne vlade, na osnovu iskazanih  zahtjeva i po...
Slika
U cilju razmjene iskustava u radu lokalnih samouprava, načelnik Munib Zaimović boravio je u srijedu, 19. aprila 2017. godine, u posjeti načelniku općine Ilijaš Akifu Fazliću.  Sastanku su prisustvovali pravni savjetnik u općini Breza Mirza Džambić, poduzetnik Muris Nuhanović i šef Službe za zajedničke p...
Slika
U Dnevnom centru Visoko, u kojem borave djeca s teškoćama u razvoju, 7. aprila su održani Dani otvorenih vrata gdje je svečano predstavljena četvrta predstava u kojoj su učestvovali korisnici ovog Centra. Manifestaciji su prisustvovali Nurđehan Šahinović, ministar za rad, socijalnu politiku i izbjegli...
Slika
U 100. broju stručnog časopisa za građevinarstvo i arhitekturu "m-Kvadrat" objavljen je intervju sa Munibom Zaimovićem, načelnikom Breze:
Slika
Članovi Novinarske sekcije brezanske Opće gimnazije „Muhsin Rizvić“ - Edna Čosić, Naida Kadrić, Đani Buljetović i Mejrema Kadrić obavili su danas intervju s Munibom Zaimovićem, načelnikom općine Breza. Razgovarali su o aktuelnim temama, najavljenim investicijama, nedovršenim projektima, problemu pasa lutalica, p...
0 0