Oglasi

Slika
Raspisuje se Javni oglas za prijem lica sa završenim fakultetom radi stručnog osposobljavanja i to bez zasnivanja radnog odnosa, za zanimanja kako slijedi
Slika
Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem sa području Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Kanton), općine Breza, kao i povratnici u Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite u općini Breza
Slika
Povodom 6. aprila Dana Općine Breza u 2017. godini dodjelit će se javna priznanja utvrđena Odlukom o javnim priznanjima Općine Breza i to: a) Plaketa Breze i b) Nagrada Breze
Slika
U postupku imenovanja na pozicije u reguliranim tijelima iz nadležnosti načelnika Općine Breza, načelnik Općine Breza o b j a v lj u j e
Slika
U postupku imenovanja na pozicije u reguliranim tijelima iz nadležnosti načelnika Općine Breza, načelnik Općine Breza o b j a v lj u j e

OBAVIJEST

 

Broj: 02/1-1-24-2781/16
Breza, 24.10.2016. godine

O B A V I J E S T

JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona Zenica, u saradnji sa svojim partnerima „Planjax akademijom“ Tešanj i „Cronoss“ d.o.o. Zenica, izradila je dva projekta pod nazivom „Kako pokrenuti vlastiti biznis“ i projekat „Registracija, pokretanje i poslovanje djelatnosti samostalnog poljoprivrednog proizvođača“.

Obavještavaju se svi aplikanti koji su u toku 2016. godine ostvarili podsticaje u poljoprivredi za samozapošljavanje, kao i one koji u narednom periodu planiraju postati registrovani poljoprivredni proizvođači (članove poljoprivrednih zadruga, članove udruženja poljoprivrednika i dr.), da se odazovu i time postanu učesnici na radionicama. Svi učešnici radionica će dobiti certifikate o završenim obukama.

Predavači na radionicama su certifikovane osobe iz konsultantskih kuća, profesori na univerzitetima i uspješni privrednici.

Radionice će se održati dana 31.10. i 01.11.2016. godine sa početkom u 10:00 sati u prostorijama Općine Breza, sala Općinskog vijeća Breza.
0 0