Oglasi

Slika
Raspisuje se Javni oglas za prijem ukupno 5 (pet) lica sa završenim fakultetom radi stručnog osposobljavanja i to bez zasnivanja radnog odnosa
Slika
Raspisuje se Javni oglas za prijem ukupno 7 (sedam) lica sa završenim fakultetom radi stručnog osposobljavanja i to bez zasnivanja radnog odnosa
Slika
Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH ("Službene novine FBiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), člana 64. stav 5. alineja 1. i 2. i stav 8 . Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine FBIH“, br. 46/10 i 75/13),
Slika
Isti je oglašen u vremenskom periodu od 27.03.2018. godine do 15.04.2018. godine, kada je i zadnji dan za podnošenje prijava.
Slika
Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Kanton), općine Breza

OBAVIJEST

 

Broj: 02/1-1-24-2781/16
Breza, 24.10.2016. godine

O B A V I J E S T

JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona Zenica, u saradnji sa svojim partnerima „Planjax akademijom“ Tešanj i „Cronoss“ d.o.o. Zenica, izradila je dva projekta pod nazivom „Kako pokrenuti vlastiti biznis“ i projekat „Registracija, pokretanje i poslovanje djelatnosti samostalnog poljoprivrednog proizvođača“.

Obavještavaju se svi aplikanti koji su u toku 2016. godine ostvarili podsticaje u poljoprivredi za samozapošljavanje, kao i one koji u narednom periodu planiraju postati registrovani poljoprivredni proizvođači (članove poljoprivrednih zadruga, članove udruženja poljoprivrednika i dr.), da se odazovu i time postanu učesnici na radionicama. Svi učešnici radionica će dobiti certifikate o završenim obukama.

Predavači na radionicama su certifikovane osobe iz konsultantskih kuća, profesori na univerzitetima i uspješni privrednici.

Radionice će se održati dana 31.10. i 01.11.2016. godine sa početkom u 10:00 sati u prostorijama Općine Breza, sala Općinskog vijeća Breza.
0 0