Oglasi

Slika
Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Kanton), općine Breza, kao i povratnici u Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite u općini Breza
Slika
Naziv upražnjenog radnog mjesta: Viši stručni saradnik za poljoprivredu i vodoprivredu
Slika
Općina Breza raspisuje Javni oglas za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta (u daljem tekstu nekretnine), u Brezi, naselje Banjevac, putem javnog nadmetanja - licitacije
Slika
Komisija za odlikovanja i općinska priznanja   Broj:01/1-02-119/19                                                                                               Breza, 13.02.2019. godine                                                 Na osnovu člana 19. Odluke o javnim priznanjima Općine Breza ("Službeni glasnik Općine Breza", broj 14/14 Prečišćeni tekst) i zaključka Općinskog vijeća broj: 01/1-02-119/19 (“Sl.glasnik Općine Breza”...
Slika
Objavljuje se javni oglas za imenovanje člana Općinske izborne komisije Breza. Člana Općinske izborne komisije Breza imenuje Općinsko vijeće Breza, uz saglasnost Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine na period od 7 (sedam) godina.

OBAVIJEST

 

Broj: 02/1-1-24-2781/16
Breza, 24.10.2016. godine

O B A V I J E S T

JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona Zenica, u saradnji sa svojim partnerima „Planjax akademijom“ Tešanj i „Cronoss“ d.o.o. Zenica, izradila je dva projekta pod nazivom „Kako pokrenuti vlastiti biznis“ i projekat „Registracija, pokretanje i poslovanje djelatnosti samostalnog poljoprivrednog proizvođača“.

Obavještavaju se svi aplikanti koji su u toku 2016. godine ostvarili podsticaje u poljoprivredi za samozapošljavanje, kao i one koji u narednom periodu planiraju postati registrovani poljoprivredni proizvođači (članove poljoprivrednih zadruga, članove udruženja poljoprivrednika i dr.), da se odazovu i time postanu učesnici na radionicama. Svi učešnici radionica će dobiti certifikate o završenim obukama.

Predavači na radionicama su certifikovane osobe iz konsultantskih kuća, profesori na univerzitetima i uspješni privrednici.

Radionice će se održati dana 31.10. i 01.11.2016. godine sa početkom u 10:00 sati u prostorijama Općine Breza, sala Općinskog vijeća Breza.
0 0