Zapisnici

Slika
Broj: 01/1-02-1076/18 Breza,14.05.2018.godine   ZAPISNIK   Sa SEDAMNAESTE REDOVNE SJEDNICE Općinskog vijeća održane dana 25.04.2018. godine sa početkom u 16,30 sati u prostorijama Općine Breza-Sala Općinskog vijeća.             Sjednicom je predsjedavao predsjedavajući Općinskog vijeća Jusić Vedad. Po izvršenoj prozivci k...
Slika
Broj: 01/1-02-732/18 Breza, 25.04.2018.godine ZAPISNIK   Sa ŠESNAESTE REDOVNE SJEDNICE Općinskog vijeća održane dana 28.03.2018. godine sa početkom u 16,30 sati u prostorijama Općine Breza-Sala Općinskog vijeća.             Sjednicom je predsjedavao zamjenik predsjedavajućeg Općinskog vijeća Kadrić Memsud. Po izvršenoj pr...
Slika
Broj: 01/1-02-437/18 Breza, 28.03.2018.godine   Zapisnik   sa petnaeste redovne sjednice Općinskog vijeća održane dana 27.02.2018. godine sa početkom u 16 sati i 30 minuta u prostorijama Općine Breza-Sala Općinskog vijeća.            Sjednicom je predsjedavao predsjedavajući Općinskog vijeća Jusić Vedad. Po izvršenoj pr...
Slika
Sjednicom je predsjedavao predsjedavajući Općinskog vijeća Jusić Vedad. Po izvršenoj prozivci konstatovano je dasjednici Općinskog vijeća prisustvuje 19 vijećnika.
Slika
Sjednicom je predsjedavao predsjedavajući Općinskog vijeća Jusić Vedad. Po izvršenoj prozivci konstatovano je da sjednici Općinskog vijeća prisustvuje 20 vijećnika.
0 0