Zapisnici

Slika
Druga redovna sjednica Općinskog vijeća održana je dana 25.01.2017. godine sa početkom u 16:30 sati.
Slika
Sjednicom je predsjedavao predsjedavajući Općinskog vijeća Jusić Vedad. Prije početka sjednice predsjedavajući Općinskog vijeća upoznao je vijećnike o dogovoru predsjednika klubova parlamentarnih stranaka, da vijećnici prilikom učešća u raspravi koriste govornicu
Slika
KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA Općinskog vijeća Breza, održana je dana 23.11.2016. godine sa početkom u 16:00 sati.
0 0