Zapisnici

Slika
Broj: 01/1-02-437/18 Breza, 28.03.2018.godine   Zapisnik   sa petnaeste redovne sjednice Općinskog vijeća održane dana 27.02.2018. godine sa početkom u 16 sati i 30 minuta u prostorijama Općine Breza-Sala Općinskog vijeća.            Sjednicom je predsjedavao predsjedavajući Općinskog vijeća Jusić Vedad. Po izvršenoj pr...
Slika
Sjednicom je predsjedavao predsjedavajući Općinskog vijeća Jusić Vedad. Po izvršenoj prozivci konstatovano je dasjednici Općinskog vijeća prisustvuje 19 vijećnika.
Slika
Sjednicom je predsjedavao predsjedavajući Općinskog vijeća Jusić Vedad. Po izvršenoj prozivci konstatovano je da sjednici Općinskog vijeća prisustvuje 20 vijećnika.
Slika
Sjednicom je predsjedavao predsjedavajući Općinskog vijeća Jusić Vedad. Po izvršenoj prozivci konstatovano je da sjednici Općinskog vijeća prisustvuje 21 vijećnik.
Slika
Sjednicom je predsjedavao predsjedavajući Općinskog vijeća Jusić Vedad. Po izvršenoj prozivci konstatovano je da sjednici Općinskog vijeća prisustvuje 21 vijećnik.
0 0