Slika
Nakon provedenog postupka Javne nabavke radova i dodjele ugovora, firma „Nahonal-Gas“ d.o.o. Breza je, 10. augusta 2020. godine, započela radove redovnog održavanja lokalnih cesta i ulica na području općine Breza. Općinski načelnik mr. sci. Munib A. Zaimović, u pratnji sa svojim saradnicima Amirom Muratoviće...
Slika
U Kino sali Breza, 29. jula 2020. godine, održana je četrdesetprva redovna sjednica kojom je predsjedavao Memsud Kadrić.
Slika
U okviru obilježavanja 25. godišnjice srebreničkog genocida, u Brezi je 11. jula, na dionici od Islamskog centra do šehitluka I i II, organizirana mirna šetnja. Učesnici, među kojima je bio veliki broj mladih, nosili su transparent s natpisom da se Srebrenica nikada ne smije zaboraviti. Predst...
Slika
Četrdesetom redovnom sjednicom Općinskog vijeća Breza, održanom 30. juna 2020. godine, predsjedavao je Memsud Kadrić. U radu na sjednici nije sudjelovao vijećnik Anes Zaimović (SBB) koji je svoj izostanak najavio. Nova vijećnička pitanja i inicijative podnijeli su Amina Cigura-Jekalović (SDP), Čamil Bul...
Slika
Da bi se olakšalo kretanje osoba s invaliditetom na gradskom području, na više lokacija će biti izgrađeno 48 prelaza, potvrdio je načelnik općine Breza mr. sci. Munib A. Zaimović. Veliki broj prelaza je završen, a u toku su finalni radovi na obaranju ivičnjaka i uklanjanju prepreka za postavljanje preostali...
Slika
U općini Breza, 22. juna 2020. godine, treći nadzorni audit prema zahtjevima standarda EN ISO 9001:2015 i EN ISO 14001:2015 uspješno je proveo predstavnik certifikacijske kuće „TUV ADRIA“ mr.sci. Mirsad Begić. Begić je ocijenio da se u Općini Breza uspješno primijenjuju zahtjevi međunarodnih standarda:  ...
Slika
U radnoj posjeti Općini Breza danas su boravili direktor Rudnika mrkog uglja “Breza” Muamer Omerhodžić i članice Uprave ovog Zavisnog društva Aiša Salkić i Safeta Zaimović. U sali Općinskog vijeća sastanak je sa svojim pomoćnicima upriličio načelnik mr. sci. Munib A. Zaimović. Novopostavljeni direktor Omerhodž...
Slika
Sweden/USAID FARMA II projekt je danas, u saradnji sa Centrom za socijalni rad u Brezi, održao edukaciju za 30 socijalno ugroženih osoba i predstavnike mjesnih zajednica o prikupljanju ljekovitog i aromatičnog bilja i njegovoj daljoj prodaji. Edukativno predavanje u kino sali održala je inženjerka agro...
Slika
Učenici prvih, drugih, trećih, četvrtih i petih razreda u osnovnim školama “Enver Čolaković” i “Safvet-beg Bašagić” bit će oslobođeni plaćanja članarine u Općoj biblioteci “Muhamed Kantardžić”. U cilju promoviranja čitalačkih navika kod osnovnoškolaca, troškovi članarine za 634 učenika bit će plaćeni iz budžeta općine Breza, ...
Slika
Polaganjem cvijeća na šehidskim mezarjima, spomen-kosturnici i rimokatoličkom groblju i odavanjem počasti šehidima i palim borcima u Brezi je obilježena 29. godišnjica od formiranja Patriotske lige Bosne i Hercegovine. Osnovne činjenice o uzrocima formiranja Patriotske lige BiH, njenoj ulozi i značaju...

Info

0 0