Slika
Komandant Štaba civilne zaštite općine Breza, načelnik mr.sci. Munib A. Zaimović, sazvao je 17. marta sjednicu članova Koordinacionog tijela za praćenje aktivnosti vezanih za pojavu bolesti koju izaziva koronavirus. Nakon informiranja o aktivnostima provedenim u proteklom periodu, shodno zaklju...
Slika
Na sastanku članova lokalnog Koordinacionog tijela za planiranje, sprovođenje i praćenje aktivnosti vezanih za pojavu "COVID-19", bolesti koju izaziva koronavirus, zaključeno je da se pristupi Izradi kriznog Plana pripravnosti. U proteklom periodu Koordinaciono tijelo pratilo je i realiziralo nar...
Slika
Svečanom sjednicom u promotivnoj sali institucija Zeničko-dobojskog kantona, Kantonalna uprava civilne zaštite ZDK je obilježila Svjetski dan civilne zaštite. Direktor Kantonalne uprave CZ ZDK Džavid Aličić je u uvodnom izlaganju napomenuo kako su, prema istraživanjima jedne švicarske kompanije prirodne ...
Slika
U prisustvu predstavnika Nadzornog organa iz firme “EKMASAN” Breza Amera Hodovića, radnici firme “Ame” danas su uvedeni u posao na izgradnji saobraćajnice – veza ulica žrtava genocida Srebrenice i R-444. Ukupna vrijednost ovog projekta je 65.590 KM. Obaveza izvođača je da poslove završi u roku od 60 dana. Za pra...
Slika
Direktor Javne ustanove (JU) Centar za socijalni rad Osman Salkić i socijalne radnice Zahida Opačin i Branka Trogrlić, u sklopu projekta "Od srca za nju", danas su podijelili pakete higijenskih potrepština štićenicama Centra za socijalni rad iz Breze. Akcijom su obuhvaćene 33 socijalno ugrožene žene, a...
Slika
Povodom 1. marta - Međunarodnog dana civilne zaštite, u maloj sali lokalne samouprave održana je zajednička svečana sjednica Štaba civilne zaštite općine Breza, tokom koje su komandant i načelnik Štaba načelnik mr. sci. Munib A. Zaimović i njegov pomoćnik Huso Herco prezentirali dosadašnje rezultate u p...
Slika
Članovi Udruženja pedagoga tjelesnog odgoja i sporta (UPTOS) “Breza” Faruk Softić i Eldar Zelenturović, na sastanku u maloj sali općine Breza, načelniku mr. sci. Munibu A. Zaimoviću uručili su zahvalnicu za podršku u realizaciji ovogodišnjeg projekta “Škola skijanja” koji je velikom broju mladih omogućio sticanje ...
Slika
Sudjelujući u programu obilježavanja Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine vijećnica Socijaldemokratske partije Amina Jekalović, ispred spomen-kosturnice palim borcima i antifašistima, građanima je čestitala praznik. Članovi delegacija općine Breza, Općinskog vijeća, boračkih organizacija i Udruženja a...
Slika
Zajednički sastanak načelnika Breze, Vareša i Ilijaša, mr. sci. Muniba A. Zaimovića, Zdravka Maroševića i Akifa Fazlića, održan je jučer u maloj sali općine Breza. Razmatrana su neka od ključnih pitanja za funkcionisanje općine kao organa lokalne samouprave, kao i za život i dobrobit njenih građana. Nače...
Slika
Trideset i osmom redovnom sjednicom Općinskog vijeća Breza, održanom 26. februara 2020. godine, predsjedavao je Memsud Kadrić. Nova vijećnička pitanja i inicijative podnijeli su Amina Cigura-Jekalović (SDP), Mirnes Bašić (SDA), Fetah Bajrić (SDA) i Arif Sirotanović (BPS).Vijećnici su usvojili predložene ...

Info

0 0