Obavještenja

Slika
Konačna Preliminarna lista studenata s područja općine Breza koji su aplicirali za dodjelu stipendija Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2018/2019. godinu:
Slika
Preliminarna lista studenata koji su aplicirali za dodjelu stipendija Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2018/2019. godinu:
Slika
Naređuje se provođenje obavezne preventivne sistematske deratizacije na području općine Breza – proljetna faza
Slika
Obavještavaju se studenti kojima je dodijeljena stipendija Ministarstva za boračka pitanja Ze-do kantona za studijsku 2018/2019. godinu, da je uplaćena prva rata stipendije na bankovne račune stipendista.
Slika
Na osnovu Zaključka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava na poziciji "Tekući transferi pojedincima - Tekući transfer za stipendiranje studenata" Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu od 7. maja 2019. godine, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zenič...
Slika
Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu Broj:03/1-4-41-3011/18 Breza, 23.04.2019. god.     Poziv za studente kojima je dodijeljena stipendija Ministarstva za boračka pitanja ZDK   Pozivaju se studenti kojima je dodijeljena stipendija Ministarstva za boračka pitanja Ze-do kantona, za studij...
Slika
Obavijest za sve one koji stanuju u ulici 6. april, ulici Džemala Bijedića, ulici Filipa Lastrića, ulici Desitijatska, ulici Alije Izetbegovića, ulici Bogumilska, ulici Salke Bešlagića, ulici Žrtava genocida u Srebrenici, ulici Titova, ulici Šehidska, ulici Stari most, ulici Ismeta Šarića u Brezi
Slika
Konačna lista dodijeljenih stipendija Ministarstva za boračka pitanja ZDK za akademsku 2018/2019 godine za općinu Breza
Slika
Na osnovu Odluke o kriterijima, načinu i postupku raspodjele budžetskih sredstava Općine Breza iz grantova za finansiranje projekata udruženja u oblasti sporta, kulture, obrazovanja i drugih oblasti i preporuke Komisije za ocjenu projektnih prijedloga
Slika
Obavještavaju se poljoprivrednici sa područja Općine Breza, da je Općinski načelnik uz Saglasnost općinskog vijeća Breza, donio Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "PODSTICAJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI"
0 0