Obavještenja

Slika
Obavještavaju se poljoprivrednici sa područja Općine Breza, da će se uz saradnju sa Federalnim zavodom za agropedologiju, održati edukativno predavanje
Slika
Obavještavamo sve zainteresirane da Općina Breza u saradnji sa firmom ESMA&SS d.o.o. Tešanj, organizuju prezentaciju projekta proizvodnje krastavca - kornišona, na području općine Breza u 2019. godini.
Slika
Obavještavamo sve zainteresirane da Općina Breza u saradnji sa firmom Carl Kuehne, Poslovna jedinica Kozarska Dubica
Slika
-Stručna služba Općinskog vijeća i Općinskog načelnika –   Broj:01/1-02-3404/18 Breza, 09.01.2019.god.       OBAVJEŠTENJE              Općinsko vijeće Breza na sjednici održanoj 26.12.2018. godine je utvrdilo nacrt Programa rada Općinskog vijeća za 2019. godinu. U tački 2. Zaključka propisano je da se sprovede javna rasprava u o...
Slika
Obavještavaju se poljoprivrednici sa područja Općine Breza da su u vezi primjene Pravilnika o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata i Pravilnika o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore
Slika
Nezadovoljni kandidati imaju pravo podnošenja prigovora. Podneseni prigovor treba biti obrazložena i utemeljen na dokazima koji potvrđuju tačnost iznesenih navoda
Slika
Obavještavaju se poljoprivrednici sa područja Općine Breza, da je Općinski načelnik donio Dopunu Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "PODSTICAJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI"
Slika
Obavještavaju se građani općine Breza da nadzor nad pružanjem usluga zimskog održavanja lokalnih puteva i cesta vrše članovi Komisije u sastavu: Samir Bureković, član Mirzet Suljagić, član  (062/380-003) Nermin Čosić, član  (061/703-566) Sve informacije u vezi zimskog održavanja, eventualne prijave neočišćenih pute...
Slika
Obavještavamo vas da Operativni centar civilne zaštite općine Breza počinje sa radom od 5. novembra 2018. godine. Svako eventualno izbijanje požara kao i pojavu prirodnih ili drugih nesreća možete dojaviti pozivom na dežurne brojeve telefona: 123 i 032/785-123. Operateri Dojavno-operativnog centra su na r...
Slika
Obavještavaju se poljoprivrednici sa područja Općine Breza, koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata, a koji su zainteresirani za novčane podrške u poljoprivredi federalnog nivoa vlasti.
0 0