Slika
Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu Broj:    03/1-2-19-2293/20 Breza, 16.10.2020. godine Obavještenje o načinu reklamnog oglašavanja u vrijeme predizborne kampanje Obavještavamo političke subjekte da je prema odredbama Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik Općine Breza“ broj 1/19) zabr...
Slika
Shodno Javnom pozivu za podsticanje proljetne i jesenske sjetve objavljenom 25.09.2020. godine...
Slika
Služba za prostorno uređenje, zaštitu okolice geodetske i imovinsko-pravne poslove Broj: 04/1-1-26-1409/20 Breza, 30.09.2020. godine O B A V I J E S T Obavještavaju se sve zainteresovane osobe koje polažu pravo na priznavanje vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u dijelovima katas...
Slika
Za isplatu subvencije privrednim subjektima u iznosu 50% obaveznih poreza i doprinosa na minimalnu platu po jednom zaposleniku odobren je iznos od 122,42 KM
Slika
Obavještavaju se privredni subjekti koji su se prijavili na Javni poziv za dodjelu sredstava u svrhu ublažavanja posljedica uzrokovanih pandemijom korona virusa(COVID-19), da je Komisija imenovana za realizaciju Javnog poziva izvršila provjeru istih, te je sačinila preliminarnu listu privrednih sub...
Slika
Vlada Zeničko-dobojskog kantona donijela je Odluku o utvrđivanju visine stipendije i broja rata za isplatu za akademsku 2019/2020. godinu, za što je u budžetu Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK opredijeljeno milion KM.Visina stipendije po jednom korisniku iznosti 600 KM, a isp...
Slika
Naređuje se provođenje obavezne preventivne sistematske deratizacije na području općine Breza – proljetna faza
Slika
Ministar Ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo uz saglasnost Vlade Zeničko-dobojskog kantona, na osnovu Programa utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za poticaje u poljoprivredi za 2020. godinu
Slika
Općinski načelnik uz Saglasnost općinskog vijeća Breza, donio Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "PODSTICAJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI"
Slika
Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu Broj:03/1-4-37-737/20 Breza, 16.04.2020. godine O B A V I J E S Tza demobilizirane branioce koji nemaju navršenu dob od 57 godina života Obavještavaju se demobilizirani branioci mlađi od 57 godina, da mogu podnositi zahtjeve za ostvarivanje prava...

Obavještenja

0 0