Obavještenja

Slika
Obavještavaju se poljoprivrednici sa područja Općine Breza, da je Općinski načelnik donio Dopunu Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "PODSTICAJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI"
Slika
Obavještavaju se građani općine Breza da nadzor nad pružanjem usluga zimskog održavanja lokalnih puteva i cesta vrše članovi Komisije u sastavu: Samir Bureković, član (061/152-970) Mirzet Suljagić, član  (062/380-003) Nermin Čosić, član  (061/703-566) Sve informacije u vezi zimskog održavanja, eventualne prija...
Slika
Obavještavamo vas da Operativni centar civilne zaštite općine Breza počinje sa radom od 5. novembra 2018. godine. Svako eventualno izbijanje požara kao i pojavu prirodnih ili drugih nesreća možete dojaviti pozivom na dežurne brojeve telefona: 123 i 032/785-123. Operateri Dojavno-operativnog centra su na r...
Slika
Obavještavaju se poljoprivrednici sa područja Općine Breza, koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata, a koji su zainteresirani za novčane podrške u poljoprivredi federalnog nivoa vlasti.
Slika
Naređuje se provođenje obavezne preventivne sistematske deratizacije na području općine Breza – jesenja faza u periodu od 29.10. do 02.11.2018.godine

Javni poziv za male grantove

03.10.2018 12:14
Slika
Obavještavaju se: udruženja mladih, neformalne grupe mladih, udruženja žrtava rata, Crkve i vjerske zajednice kao i nevladine organizacije i organizacije civilnog društva sa područja Općine Breza, da je u okviru projekta PRO-Budućnost objavljen Javni poziv za male grantove
Slika
Obavještavaju se građani Općine Breza da je Općinski načelnik Munib Zaimović obezbijedio prevoz zainteresiranih građana za odlazak u Srebrenicu na manifestaciju obilježavanja godišnjice genocida koji se desio 11. jula 1995. godine. Polazak je planiran 11. jula (srijeda) u 5.00 sati, a povratak isti dan po z...
Slika
Obavještavaju se poljoprivrednici sa područja Općine Breza da je Ministar Ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo uz saglasnost Vlade Zeničko-dobojskog kantona, na osnovu Programa utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za poticaje u poljoprivredi za 2018. godinu
Slika
Obavještavamo građane općine Breza da je na 60. Sjednici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona

Obavještenje za javnost

25.05.2018 11:04
Slika
Sarajevo, 17.5.2018. godine OBAVIJEST  ZA JAVNOST   Poziv osobama koje imaju nekretnine u katastarskim općinama BUDOŽELJE i RAVNE u Općini Vareš i katastarskim općinama VIJESOLIĆI, SLIVNO, KORITNIK i VARDIŠTE u Općini Breza; PRIJAVITE SVOJE PRAVO NA NEKRETNINAMA   Pozivamo sve osobe koje imaju nekretnine...
0 0