Obavještenja

Slika
Operativni štab za praćenje zagađenosti zraka na području lokalne zajednice, imenovan Rješenjem Općinskog načelnika mr. sci. Muniba A. Zaimovića, na današnjem sastanku proglasio je epizodu "Upozorenje", odnosno drugu epizodu prekomjernih koncentracija zagađujućih materija u zraku. Obzirom na povećane v...
Slika
Javna ustanova Dom zdravlja Breza, kao jedan od subjekata Operativnog štaba općine Breza, na osnovu zakona, podzakonskih akata, pravilnika, te Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka, u cilju zaštite zdravlja svih građana općine Breza, upućuje  preporuke rizičnim grupama s...
Slika
Na osnovu postojanja indicija da je kvalitet zraka ozbiljno narušen te dužnosti postupanja u skladu sa Planom interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka ZDK (Službene novine ZDK, broj 1/13) načelnik općine Breza mr. sci. Munib A. Zaimović proglasio je epizodu "Pripravnost", odnosno...
Slika
Obavještavaju se poljoprivrednici sa područja Općine Breza da su u vezi primjene Pravilnika o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata i Pravilnika o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore
Slika
Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu Broj:03/1-4-41-2428/19 Breza, 28.11.2019. god. Obavještavaju se članovi porodica šehida, poginulih boraca, dobitnika najvećeg ratnog priznanja i članovi porodica civilnih žrtava rata, kao i ostali građani općine Breza, da mogu izvršiti uvid u imena šehi...
Slika
Obavještavaju se etažni vlasnici stanova, poslovnih prostora i garaža u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na području općine Breza, da su obavezni izabrati predstavnika etažnih vlasnika
Slika
Naređuje se provođenje obavezne preventivne sistematske deratizacije na području općine Breza – proljetna faza u periodu od 04.11. do 08.11.2019.godine.
Slika
Obavještavaju se članovi porodica šehida i poginulih boraca kao i ostali građani općine Breza, da mogu izvršiti uvid u imena šehida i poginulih boraca Breze koja će biti uklesana na Centralno spomen obilježje u Brezi.
0 0