Slika
Pomoć za stambeno zbrinjavanje Roma dodjeljuje se u okviru implementacije projekta “Stambeno zbrinjavanje Roma u općini Breza“, a u vezi sa realizacijom Akcionog plana BiH za rješavanje problema Roma iz oblasti stambenog zbrinjavanja.
Slika
Općina Breza u saradnji sa Udruženjem izbornih zvaničnika u BiH i AGORA CE iz Češke Republike implementira pilot projekat „Participativni budžet za Brezu 2019“.
Slika
POZIVAJU SE zainteresovana fizička lica da podnesu prijave za učešće u radu komisija za tehnički pregled građevina izgrađenih na području općine Breza
Slika
Služba za privredu   Broj: 02/1-05-569/19 Breza,  04.04.2019. godine     POZIV ZA JAVNU RASPRAVU                   Općinsko vijeće Breza je na sjednici održanoj dana 27.03.2019. godine donijelo Zaključak broj: 01/1-02-569/19, kojim je utvrđen Nacrt Odluke o spomen obilježjima na području Općine Breza, te otvara javnu ...
Slika
U povodu obilježavanja 6. aprila - Dana općine Breza, pozivamo sve sugrađane da 5. aprila (petak) dođu na svečanu sjednicu Općinskog vijeća Breza, koja će se, sa početkom u 16 sati, održati u kino sali.

Javni pozivi

0 0