Javni pozivi

Slika
POZIVAJU SE zainteresovani građani, pravna i fizička lica, vlasnici i posjednici nekretnina u obuhvatu planskog dokumenta Zoning plan poslovne zone "Šaš"
Slika
Dokumenti „Nacrta Regulacionog plana „Uže urbano područje grada Breza“, se stavljaju na javni uvid u periodu od 01.08.do 16.09.2018. godine
Slika
Zaključkom Općinskog vijeća Breza broj: 01/1-02-2142/18 od 25.07.2018. godine, utvrđen je Nacrt Odluke o javnom redu i miru Općine Breza.
Slika
Za realizaciju Programa predviđena su sredstva u iznosu od 2.000.000,00 KM u skladu sa finansijskim planom za 2018. i procjenom za 2019. i 2020. godinu.http://fzzz.ba/projekti/obukom-do-zaposlenja-2018
Slika
Javna rasprava će se održati u sali općinskog vijeća Breza 24.07.2018.godine sa početkom u 10 sati
0 0