Javni pozivi

Slika
Općina Breza je nakon potpisivanja Protokola o saradnji između Općine Breza i Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP) pristupila izradi Strategije razvoja općine Breza
Slika
Pravo na učešće u Projektu imaju socijalno i materijalno ugrožene osobe i mlade osobe sa područja općine Breza
Slika
Raspisuje se Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport iz Budžeta Općine Breza za 2018. godinu sa pozicije: „Transfer za sport“, ekonomski kod: „614311“
Slika
Na osnovu Zaključka Vijeća općine Breza broj: 01/1-02-221/18 o utvrđivanju Nacrta Programa obavljanja komunalnih usluga zajedničke komunalne potrošnje u vremenu 15.03.2018. do 15.03.2019.godine
Slika
Općinski načelnik putem Službe za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imivinsko-pravne poslove Općine Breza, na osnovu Odluke o pristupanju izradi regulacionog plana "Hrasno"
0 0