Slika
Raspisuje se Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava iz Proračuna Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu sa pozicije „Transfer za sport“
Slika
Raspisuje se javni poziv za predlaganje: projekata iz oblasti kulture, omladinskih projekata i projekata zaštite kulturno-historijskih spomenika koji će se sufinansirati iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona u 2020. godini.
Slika
Općinski načelnik putem Službe za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imivinsko-pravne poslove Općine Breza, na osnovu Odluke o pristupanju izradi regulacionog plana "Hrasno"
Slika
Javna rasprava će se održati u periodu od 30.01.2020. godine do 25.02.2020. godine
Slika
Raspisuje se Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava iz Budžeta Općine Breza za 2020 godinu

Javni pozivi

0 0