Slika
Služba za privredu   Broj: 02/1-05-569/19 Breza,  04.04.2019. godine     POZIV ZA JAVNU RASPRAVU                   Općinsko vijeće Breza je na sjednici održanoj dana 27.03.2019. godine donijelo Zaključak broj: 01/1-02-569/19, kojim je utvrđen Nacrt Odluke o spomen obilježjima na području Općine Breza, te otvara javnu ...
Slika
U povodu obilježavanja 6. aprila - Dana općine Breza, pozivamo sve sugrađane da 5. aprila (petak) dođu na svečanu sjednicu Općinskog vijeća Breza, koja će se, sa početkom u 16 sati, održati u kino sali.
Slika
Povodom nadolazećeg Dana grada Breza, „6. aprila“, pozivamo članove svih udruženja, javnih ustanova, pravna i fizička lica, predsjednike mjesnih zajednica i njihovih podružnica, kao i sve građane Općine Breza da se odazovu našoj akciji čišćenja i uređenja našeg grada
Slika
Organizuje se javna rasprava o Nacrtu elaborata zona sanitarne zaštite za izvorišta „Mahmutović Rijeka“ i vodozahvat rijeke Misoča - usklađivanje sa zakonskim propisima
Slika
Raspisuje se Javni poziv za izbor upravitelja stambenih i stambeno-poslovnih zgrada na području Općine Breza

Javni pozivi

0 0