Slika
Služba za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imovinsko-pravne poslove Broj: 04/1-2-23-1036/17 Breza, 02.09.2019. godine Općinski načelnik putem Službe za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imovinsko-pravne poslove  Općine Breza, na osnovu Odluke o pristupanju izradi regulacio...
Slika
Raspisuje se Javni poziv za izbor upravitelja stambenih i stambeno-poslovnih zgrada na području Općine Breza (u daljem tekstu Javni poziv).
Slika
Pravo na učešće u Projektu imaju socijalno i materijalno ugrožene osobe i mlade osobe sa područja općine Breza, koje posjeduju vlastito poljo. zemljište ili njihovi uži članovi porodice kao i zemljište ustupljeno na korištenje ili u zakup u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju.
Slika
Pomoć za stambeno zbrinjavanje Roma dodjeljuje se u okviru implementacije projekta “Stambeno zbrinjavanje Roma u općini Breza“, a u vezi sa realizacijom Akcionog plana BiH za rješavanje problema Roma iz oblasti stambenog zbrinjavanja.
Slika
Općina Breza u saradnji sa Udruženjem izbornih zvaničnika u BiH i AGORA CE iz Češke Republike implementira pilot projekat „Participativni budžet za Brezu 2019“.

Javni pozivi

0 0