Javni pozivi

Slika
Razvojni Tim (RT) za izradu i provođenje Strategije razvoja Broj: 01/2-05-2605-13/17 Građanima općine Breza, općinskim vijećnicima i izvršnim tijelima Općine, mjesnim zajednicama, javnim preduzećima, javnim ustanovama, privrednim subjektima, udruženjima građana, naučnim i stručnim organizacijama, kulturnim i...
Slika
Bosna i Hercegovina je s IFAD-om (međunarodni fond za poljoprivredni razvoj) potpisala Sporazum o zajmu, za finansiranje troškova u okviru Projekta razvoja ruralnog poslovanja - Rural Business Development Project (RBDP). Dio sredstava po Sporazumu namijenjen je za plaćanje podobnih troškova po Pro...
Slika
Građanima općine Breza, općinskim vijećnicima i izvršnim tijelima Općine, mjesnim zajednicama, javnim preduzećima, javnim ustanovama, privrednim subjektima, udruženjima građana, naučnim i stručnim organizacijama, kulturnim i javnim radnicima
Slika
POZIVAJU SE zainteresovani građani, pravna i fizička lica, vlasnici i posjednici nekretnina u obuhvatu planskog dokumenta Zoning plan poslovne zone "Šaš"
Slika
Dokumenti „Nacrta Regulacionog plana „Uže urbano područje grada Breza“, se stavljaju na javni uvid u periodu od 01.08.do 16.09.2018. godine
0 0