Javni pozivi

Slika
Pozivaju se udruženja, fondacije, sportski klubovi i društva, nevladine/neprofitne organizacije koja su registrovana u BiH, ili u FBiH, sa sjedištem ili aktivnostima na području općine Breza
Slika
Općinsko vijeće Breza je na sjednici održanoj dana 28.11.2018. godine donijelo Zaključak broj: 01/1-02-3148/18, kojim je utvrđen Nacrt Odluke o komunalnim taksama
Slika
Općinsko vijeće Breza je na sjednici održanoj dana 28.11.2018. godine donijelo Zaključak broj: 01/1-02-3162/18, kojim je utvrđen Nacrt Odluke o komunalnom redu
Slika
Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravuBroj: 03/1-14-2563/18Breza, 5. 12. 2018. god. Na sjednici Općinskog vijeća Breza održanoj 28. 11. 2018. godine utvrđen je Nacrt Budžeta općine Breza za 2019. godinu.   Zaključkom Vijeća broj 01/1-02-3183/18 određen je termin javne rasprave u periodu od ...
Slika
Služba civilne zaštite Broj: 05/1-44-3248/18 Breza, 04.12.2018. godine Na osnovu Zaključka Općinskog vijeća broj: 01/1-02-3138/18 o utvrđivanju Nacrta Plana zaštite od požara Općine Breza, Služba civilne zaštite Općine Breza objavljuje: POZIV NA JAVNU RASPRAVU O 1.    Nacrtu Plana zaštite od požara Općine B...
0 0