Slika
U Odluci o imenovanju članova biračkih odbora broj: 01-03-77/18 od 30.08.2018. godine u članu I. Odluke izvršene su izmjene koje se odnose na izmjenu predsjednika i članova biračkih odbora, te član I. sada glasi
Slika
Ovim Planom utvrđuje se mjesto, datum i vrijeme održavanja obuke predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora, obuke članova biračkih odbora i njihovih zamjenika
Slika
U biračke odbore za provođenje općih izbora koji će se održati 07.10.2018. godine imenuju se
Slika
Postupajući u skladu sa članom 2.19 Izbornog Zakona Bosne i Hercegovine i člana 11. Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora

ODLUKA o održavanju redovnih sjednica Općinske izborne komisije Breza

Na osnovu člana 2.13 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“ br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16) i člana 4. Uputstva o načinu rada i izvještavanju izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini broj: 05-1-02-2-628-1/16 od 26.05.2016. godine, Općinska izborna komisija Breza, na sjednici održanoj 20.07.2018. godine, d o n o s i
 
O D L U K U
o održavanju redovnih sjednica Općinske izborne komisije Breza
 
I
Općinska izborna komisija Breza u izbornom periodu za provođenje Općih izbora 2018. godine će do kraja izbornog perioda održavati sjednice svakog četvrtka sa početkom u 14,00 h.
 
II
Sjednice Općinske izborne komisije Breza su javne i održavat će se u prostoriji sale Općinskog vijeća Breza.
 
III
Ova odluka će se objaviti na web stranici www.breza.gov.ba i oglasnoj ploči Općine Breza.
 
IV
 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
 
Broj: 01-03-51/18                                                                         Predsjednik OIK-a Breza
Breza, 20.07.2018. godine                                                                     Safet Zahirović

Poslovnik o radu OIK-e Breza

Na osnuvu člana 3. Upustva o načinu rada i izvještavanja izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini broj: 05-1-02-2-628-1/16 od 26.05.2016. godine, Općinska izborna komisija Breza, na sjednici održanoj dana 12.07.2016. godine donijela je:

POSLOVNIK
o radu Općinske izborne komisije Breza

Privremeni birački spiskovi za izbore 2018. godine

0 0