COVID-19

Slika
Sastanak Koordinacionog tijela za praćenje stanja u vezi sa pojavom koronavirusa kojim je predsjedavao mr. sci. Munib A. Zaimović, u sali Općinskog vijeća, održan je 23. oktobra 2020. godine. Broj oboljelih osoba od koronavirusa u Brezi ukupno je 38, saopćio je direktor Doma zdravlja prim. dr. spec....
Slika
Sastanak Koordinacionog tijela za praćenje stanja u vezi sa pojavom koronavirusa kojim je predsjedavao mr. sci. Munib A. Zaimović, u sali Općinskog vijeća održan je 16. oktobra 2020. godine. Broj oboljelih osoba od koronavirusa u Brezi ukupno je 35, saopćio je direktor Doma zdravlja Breza prim. dr. spec....
Slika
Broj trenutno oboljelih od koronavirusa u Brezi je 15, izvijestio je na sastanku Koordinacionog tijela za praćenje stanja u vezi sa pojavom koronavirusa direktor Doma zdravlja Breza, prim. dr. spec. Fikret Salčinović. On je dodao da su dvije osobe na bolničkom liječenju na Odjelu za infektivne bole...
Slika
Broj trenutno oboljelih od koronavirusa u Brezi je osam, informisao je na sastanku Koordinacionog tijela za praćenje stanja u vezi sa pojavom koronavirusa direktor Doma zdravlja Breza, prim. dr. spec. Fikret Salčinović. On je dodao da je jedna osoba na bolničkom liječenju na Odjelu za infektivne bole...
Slika
Sastanak Koordinacionog tijela za praćenje stanja u vezi sa pojavom koronavirusa kojim je predsjedavao mr. sci. Munib A. Zaimović, u sali Općinskog vijeća održan je 25. septembra 2020. godine. Broj trenutno oboljelih osoba od koronavirusa u Brezi ukupno je devet, saopćio je direktor Doma zdravlja Breza...
0 0