Tenderi

Slika
Prihvata se Ponuda broj:118/18 od 23.04.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: Detaljni energetski pregled JU O.Š. „Safvet Beg Bašagić,“ područne škole u Župči, dodjeljuje se ponuđaču „CETEOR“ d.o.o. Sarajevo
Slika
Naziv i adresa ugovornog organa: OPĆINA BREZA, ul.Bogumilska br.1, 71 370 Breza
Slika
Prihvata se Ponuda broj:77-01-IB/18 od 16.04.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: Izrada Studija za predhodnu vodnu saglasnost-„Ucjevljenje potoka Jasike,“ dodjeljuje se ponuđaču „IBIS“ d.o.o.Zavidovići
Slika
Prihvata se ponuda broj 15/18-D od 12.04.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku usluge: Usluge protuprovalnog obezbjeđenja (alarmni sistem), dodjeljuje se ponuđaču „BH SIGURNOST“ D.O.O Tuzla
Slika
Prihvata se Ponuda broj:10-03-AS-P/2017 od 28.03.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: „Održavanje NOVA programa (Finova, Docunova i Datanova) za potrebe Općine Breza“, dodjeljuje se ponuđaču „ITINERIS“ d.o.o.Tuzla
Slika
Prihvata se Ponuda broj:PRRN/18/7 od 03.04.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: Revizija projektno-tehničke dokumentacije za Projekat „Nadogradnja postojeće javne rasvjete u energetski efikasniju javnu rasvjetu na području grada Breza,“
Slika
Poništava se postupak javne nabavke usluga: „Konkurs za izradu idejnog rješenja za Gradsku tržnicu u Brezi,“
Slika
Prihvata se Ponuda broj:1/18 od 20.03.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku roba: „Nabavka napitaka i prehrambenih artikala za potrebe Općine Breza,“ dodjeljuje se ponuđaču „NUHANOVIĆ“ d.o.o.Breza
Slika
Prihvata se Ponuda broj:2/18 od 20.03.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku roba: „Nabavka sredstava za održavanje čistoće za potrebe Općine Breza,“ dodjeljuje se ponuđaču „NUHANOVIĆ“ d.o.o.Breza
Slika
Prihvata se Ponuda broj:186/18 od 23.03.2018.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga:„Pretplata na vijesti Privrednog servisa,“ dodjeljuje se ponuđaču:„ONASA“ d.o.o.Sarajevo
0 0