Tenderi

Slika
Prihvata se Ponuda broj:55-IV/17 od 25.04.2017.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: „Redovno održavanje cesta i objekata u zimskim uvjetima“ dodjeljuje se ponuđaču „NAHONAL-GAS“ d.o.o.Breza
Slika
Prihvata se Ponuda broj:36-III/17 od 30.03.2017.godine i Ugovor za javnu nabavku radova: „Radovi na nužnoj sanaciji lokalnih cesta i gradskih ulica na području općine Breza," dodjeljuje se ponuđaču „NAHONAL-GAS“ d.o.o.Breza
Slika
Prihvata se Ponuda broj:30-02-AS-P/2017 od 17.03.2017.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: „Održavanje NOVA programa (Finova, Docunova i Datanova) za potrebe Općine Breza“, dodjeljuje se ponuđaču „ITINERIS“ d.o.o.Tuzla
Slika
Prihvata se Ponuda broj:51-01-IB/17 od 16.03.2017.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga:„Izrada Revizije Glavnog projekta sanacije klizišta na lokalitetu Opreč, Breza i sanacije klizišta na lokalitetu Kolonija, Breza,“ dodjeljuje se ponuđaču "IBIS“ d.o.o. Zavidovići
Slika
Prihvata se Ponuda broj:03-03-17 od 10.03.2017.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: „Elaborat o ispitivanju postojećeg sistema javne rasvjete sa detaljnim snimkom postojećeg stanja i idejnim rješenjem za rekonstrukciju i nadogradnju“, dodjeljuje se ponuđaču „URBS-PROJEKT“ ...
Slika
Prihvata se Ponuda broj:04-2890/17 od 13.03.2017.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: „Osiguranje i kasko osiguranje motornih vozila,“ dodjeljuje se ponuđaču „SARAJEVO-OSIGURANJE“ DD SARAJEVO
Slika
Prihvata se Ponuda broj:097-03/17 od 08.03.2017.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: Stručno-tehnički nadzor nad izvođenjem radova na Projektu „Ucjevljenje potoka Jasike – Faza I (dionica II),“ dodjeljuje se ponuđaču „ARTING BH“ d.o.o. Sarajevo
Slika
Prihvata se Ponuda broj:415/17 od 28.02.2017.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: Izrada Regulacionih planova za: „Autosaobraćaj- Breza“ i „Industrijska zona Koritnik“, dodjeljuje se ponuđaču „IPSA Institut“ d.o.o.Sarajevo
Slika
Prihvata se Ponuda broj:414/17 od 28.02.2017.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: Izrada ažurne geodetske podloge za obuhvate Regulacioni plan „Autosaobraćaj – Breza“ i Regulacioni plan „Industrijska zona Koritnik“, dodjeljuje se ponuđaču „IPSA Institut“ d.o.o.Sarajevo
Slika
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-437-4/17 od 28.02.2017. godine) i Ugovor za javnu nabavku : „Ucjevljenje potoka Jasike – Faza I (dionica II )“
0 0