Slika
Broj: 01/2-05-2916-2/19Breza, 31.12.2019. godineNa osnovu člana 69. stav (2) tačka a)  i člana 70. st. 1. 4. i 6. člana Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), “na preporuku Službe za privredu (broj...
Slika
Poništava se postupak javne nabavke usluga - Izrada Glavnog projekta „Pristupna saobraćajnica u naselju Potkraj,“ iz razloga što nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku
Slika
Prihvata se ponuda broj 1229-12/19 od 30.12.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku usluge: Usluge protuprovalnog obezbjeđenja (alarmni sistem), dodjeljuje se ponuđaču „BH SIGURNOST“ D.O.O Tuzla
Slika
Poništava se postupak javne nabavke usluga - - Izrada Glavnog projekta „Vanjsko uređenje Lamela A“ (Donji zanatski centar), iz razloga što nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku
Slika
Poništava se postupak javne nabavke radova Izgradnja sportsko rekreacionog centra u Brezi, naselje Kamenice- “Prikodolica,“ za LOT2
Slika
Poništava se postupak javne nabavke radova Izgradnja sportsko rekreacionog centra u Brezi, naselje Kamenice- “Prikodolica,“ za LOT1
Slika
Prihvata se Ponuda broj: 338 od 19.12.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku radova: „Nabavka i postavljanje autobuske nadstrešnice u naselju Mahala,“ dodjeljuje se ponuđaču „METALPRO“ d.o.o. Sarajevo
Slika
Prihvata se ponuda broj 31/19 od 24.12.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga, Stručno-tehnički nadzor nad izvođenjem radova: „Asfaltiranje nekategorisane saobraćajnice u naselju Podgora, lokalitet „Plošnik,“
Slika
Prihvata se ponuda broj 26/19 od 10.12.2019.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga, Stručno-tehnički nadzor nad izvođenjem radova: „Ucjevljenje potoka Jasike, faza II, dionica III i Vodosnabdijevanje naselja Vrankamen sa priključcima na vodovodni sistem Bukovik,“
Slika
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-2860-7/19 od 23.12.2019. godine) i Ugovor za javnu nabavku nabavku radova „Vodosnabdijevanje naselja Vrankamen sa priključcima na vodovodni sistem Bukovik

Tenderi

0 0