Tenderi

Slika
Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b) i člana 70. st. (1), (3) i (6)Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-1497-6/17 od  14.06.2017. godine),  u postupku javne nabavke kancelarijskog materijala, sitnog...
Slika
Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b) i člana 70. st. (1), (3) i (6)Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-1497-5/17 od  14.06.2017. godine),  u postupku javne nabavke kancelarijskog materijala, sitnog...
Slika
Prihvata se Ponuda broj:0706/17 od 07.06.2017.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga: Izrada projektno-tehničke dokumentacije za projekat „Nadogradnja postojeće javne rasvjete u energetski efikasniju javnu rasvjetu na području grada Breza,“ dodjeljuje se ponuđaču „SARAMERC“ ...
Slika
Prihvata se Ponuda broj:011/17 od 23.05.2017.godine i Ugovor za javnu nabavku roba:„Nabavka betonskih cijevi promjera 800 mm za MZ Koritnik,“ dodjeljuje se ponuđaču SZR „Velegradnja“ Breza
Slika
Prihvata se Ponuda broj:3005/17 od 24.05.2017.godine i Ugovor za javnu nabavku roba: „Nabavka drvenih talpi za sanaciju parkovskih klupa,“ dodjeljuje se ponuđaču „NAHA“ d.o.o.Vareš
Slika
Prihvata se Ponuda broj:1 od 17.05.2017.godine i Ugovor za javnu nabavku roba: „Nabavka napitaka i prehrambenih artikala za potrebe Općine Breza, “dodjeljuje se ponuđaču „NUHANOVIĆ“ d.o.o.Breza
Slika
Prihvata se Ponuda broj:1 od 17.05.2017.godine i Ugovor za javnu nabavku roba: „Nabavka sredstava za održavanje čistoće za potrebe Općine Breza,“ dodjeljuje se ponuđaču „NUHANOVIĆ“ d.o.o.Breza
Slika
Prihvata se Ponuda broj:68/17 od 15.05.2017.godine i Ugovor za javnu nabavku roba: „Nabavka i ugradnja vertikalne saobraćajne signalizacije na području općine Breza,“ dodjeljuje se ponuđaču „Werbelicht Adria“ d.o.o.Breza
Slika
Prihvata se Ponuda broj:30134-05-/17 od 10.05.2017.godine i Ugovor za javnu nabavku usluga:„Pružanje konsultantskih usluga za tranziciju na nova izdanja standarda:EN ISO 9001:2015;Sistema upravljanja kvalitetom i EN ISO 140001:2015
Slika
Prihvata se Ponuda broj:098/17 od 12.05.2017.godine i Ugovor za javnu nabavku radova:“Izgradnja potpornog zida na lokalnoj cesti L016-011, R444–Haldija“ dodjeljuje se ponuđaču „TERMO-BETON“ d.o.o.Breza
0 0