Slika
Prihvata se Ponuda broj: 26338/20 od 15.10.2020.godine i Ugovor za javnu nabavku roba: „Nabavka zaštitne opreme za provođenje Lokalnih izbora 2020.godine u uslovima Covid-19“
Slika
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-11-2054-7/20 od 14.09.2020. godine) i Ugovor za javnu nabavku radova: „Sanacija makadamskih puteva na području općine Breza,
Slika
Prihvata se Ponuda broj: 09-10/20 od 09.10.2020.godine i Ugovor za javnu nabavku robe: „Nabavka i montaža odbojne sigurnosne ograde na lokalnim cestama Breza-Prhinje i Breza-G.Breza,“ dodjeljuje se ponuđaču „Buljan CESTE“ d.o.o.Kreševo
Slika
Broj: 01/2-04-1875-5/20 Breza, 12.10.2020. godine Na osnovu člana 110. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH»,broj 39/14) (u daljem tekstu: Zakon), Općinski načelnik, donosi  O D L U K U O OBUSTAVI  POSTUPKA JAVNE NABAVKE Član 1.Obustavlja se  postupak javne nabavke radova „M...
Slika
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-11-1964-7/20 od 01.10.2020. godine) i Ugovor za javnu nabavku radova: „Izgradnja pristupne saobraćajnice u industrijskoj zoni Potkraj,“
Slika
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-11-2027-9/20 od 30.09.2020. godine) i Ugovor za javnu nabavku radova, za LOT 1 Zimsko održavanje lokalnih cesta I prioriteta s desne strane rijeke Stavnje, u pravcu Breze
Slika
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-11-2027-10/20 od 30.09.2020. godine) i Ugovor za javnu nabavku radova, za LOT 2 Zimsko održavanje lokalnih cesta I prioriteta s lijeve strane rijeke Stavnje, u pravcu Breze
Slika
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-11-1965-7/20 od 28.09.2020. godine) i Ugovor za javnu nabavku radova: Sanacija lokalne saobraćajnice u naselju Borak, MZ Koritnik
Slika
Broj: 01/2-04-1875-4/20 Breza, 30.09.2020. godine Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b) i člana 70. st. (1), (3) i (6)Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-11-1879-7/20  od  28.09.2020. godine),  u postupku javne nabavke radova:  „...
Slika
Broj: 01/2-04-2034-2/20 Breza, 25.09.2020. godine Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“ br.90/14), člana 6. Pravilnika o postupku direktnog sp...

Tenderi

0 0