Info

Američka kompanija “E3 International” s Elektroprivredom BiH i Rudnikom mrkog uglja “Breza” pokrenula pilot projekt za korištenje biomase iz zasada brzorastućih vrba na površinskom kopu “Koritnik”

Direktor Muamer Omerhodžić naglasio da je riječ o isplativoj investiciji koja će već u roku od tri do četiri godine pokazati rezultate

21.09.2021 11:01
Slika
Predsjednica američke kompanije “E3 International” Bonnie Norman, pomoćnik generalnog direktora za razvoj JP Elektroprivreda BiH prof.dr. Mustafa Musić, direktor Rudnika mrkog uglja “Breza” Muamer Omerhodžić, načelnik općine Breza Vedad Jusić, kao i predstavnici Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH, 20...
Slika
Obavještavaju se građani općine Breza da će izbori za članove savjeta mjesnih zajednica i mjesnih područja za naredni mandatni period (2021-2025) biti održani dana 25.09.2021. godine (subota) u vremenu od 9 do 18 sati u mjesnim zajednicama Mahala, Slivno i Vijesolići.

Škola fudbala “Dijamant” u službi jačanja sportskog duha djece i stvaranja zdravih ličnosti

Općinski načelnik Vedad Jusić ugostio trenere Muhidina Lukačevića, Almira Čamu i Aldisa Avdukića

16.09.2021 15:33
Slika
U maloj sali općine Breza 16. septembra Općinski načelnik Vedad Jusić ugostio je Muhidina Lukačevića, Almira Čamu i Aldisa Avdukića, trenere Škole fudbala “Dijamant” Breza. Zahvaljujući na jačanju sportskog duha 70 dječaka i djevojčica, koliko je u svom djelovanju od mjeseca maja okupila ŠF “Dijamant”, načel...

Pored naslijeđenog duga od oko 4 miliona konvertibilnih maraka Općina Breza isplatila dio poljoprivrednog poticaja za 2021. godinu u iznosu od 17.456 KM

Vizija Općinskog načelnika Vedada Jusića zasnovana na snažnijem poticanju poljoprivrednih obrta kroz različite programe

16.09.2021 14:10
Slika
Pored naslijeđenog duga od oko 4 miliona konvertibilnih maraka, nagomilanih obaveza prema dobavljačima i fizičkim licima, Općina Breza je 16. septembra isplatila dio poljoprivrednog poticaja za 2021. godinu u iznosu od nezanemarivih 17.456 KM. Odluke o isplati poticajnih sredstava, za 53 pol...

Informacija o izvršenim uplatama općine Breza

Izvršena uplata jednokratne novčane pomoći za lica oboljela od dijabetesa TIP 1 u iznosu od 1.000 KM

15.09.2021 11:18
Slika
Općina Breza je 14. septembra izvršila transakciju novčanih sredstava Javnoj ustanovi Centar za socijalni rad Breza. Sredstva će biti transferirana na račune korisnika za ostvarena prava iz oblasti socijalno-pravne zaštite, koja se finansiraju iz budžeta općine Breza. Izvršena je uplata porodiljske naknade ...
0 0