Služba za prostorno uređenje

USVOJENA LISTA LICA KOJA ISPUNJAVAJU USLOVE ZA OBAVLJANJE POSLOVA TEHNIČKOG PREGLEDA GRAĐEVINA IZGRAĐENIH NA PODRUČJU OPĆINE BREZA

Služba za prostorno uređenje, zaštitu okolice
geodetske i imovinsko-pravne poslove

Broj: 04/1-4-23-1410/19
Breza, 09.08.2019.god.

USVOJENA LISTA LICA KOJA ISPUNJAVAJU USLOVE ZA OBAVLJANJE POSLOVA TEHNIČKOG PREGLEDA GRAĐEVINA IZGRAĐENIH NA PODRUČJU OPĆINE BREZA


Iz oblasti građevine:

1. Baždar Almija
2. Amela Hodžić
3. Franjo Soldo
4. Amar Karavdić
5. Kemal Hindija
6. Amra Fazlagić
7. Jasminka Dizderević
8. Smajila Omerhodžić
9. Elvedin Delalić
10. Sead Vranić
11. Amir Ibrišević
12. Ibro Buljubašić
13. Edin Smajić
14. Đedović Amir
15. Nadža Balta
16. Namira Tanković
17. Aner Omeragić
18. Enisa Macić
19. Ferida Mešić

Iz oblasti arhitekture:

1. Ejub Salkić
2. Aida Medošević
3. Lejla Muderizović
4. Minka Dautbašić
5. Lejla Selimović
6. Azra Fazlić
7. Berina Avdagić
8. Alma Bašić

Iz oblasti elektrotehnike:

1. Nehrudin Džambić
2. Sejdo Macić
3. Sagbera Delić
4. Rasim Muminović
5. Ismet Imamović
6. Refik Hamidović
7. Emir Atić
8. Nermina Breščić
9. Nedžad Lepić
10. Dario Beus
11. Ahmed Čiva
12. Enisa Horić
13. Mirsad Brajlović
14. Mirza Talić

Iz oblasti mašinstva:

1. Emir Krivić
2. Mirza Kovač
3. Hamdo Redžić
4. Alija Bakšić
5. Edin Kadrić
6. Adnan Kovač

Iz oblasti kontrole sanitarnih uslova:

1. Rizvo Edib
2. Arnel Smajlović

Iz oblasti geodezije:

1. Nezaheta Čengić
2. Smiljan Mišanović
3. Suljo Džamalija
4. Tarik Sokolović
5. Semir Mušinović
6. Alija Suljagić-Nekić
7. Mubera Podžić

Iz oblasti zaštite na radu:

1. Suad Zulović
2. Naida Hodžić
3. Sajid Nuhbegović
4. Nehrudin Džambić
5. Nihad Šahović
6. Sead Hodžić
7. Lejla Jahjaefendić
8. Mustafa Žiga
9. Haris Neimarlija

Iz oblasti zaštite od požara i eksplozija:

1. Suad Zulović
2. Naida Hodžić
3. Sajid Nuhbegović
4. Nehrudin Džambić
5. Nihad Šahović
6. Sead Hodžić
7. Lejla Jahjaefendić
8. Mustafa Žiga
URBANISTIČKI PLAN
PROSTORNI PLAN
RP CENTAR
RP AUTOSAOBRAĆAJ
0 0