Odluke o poništenju

Slika
Broj:01/2-04-1140-3/22 Breza, 12.05.2022. godine Na osnovu člana 69. stav (2) tačka d) i člana 70. st. 1. 4. i 6. člana Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 39. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 7/21), na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02...
Slika
Broj:01/2-04-1210-3/22 Breza, 10.05.2022. godine Na osnovu člana 69. stav 2. Tačka e), člana 70. st. 1, 4. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 02/1-2-11-1211-7/22 od 06.05.2022. godine, u postupku javne nabavke radova: „Redov...
Slika
Broj: 01/2-04-842-5/22 Breza, 18.04.2022. godine Na osnovu člana 69. stav (2) tačka a)  i člana 70. st. 1. 4. i 6. člana Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 39. Statuta Općina Breza – („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 7/21),  na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2...
Slika
Broj: 01/2-04-842-3/22 Breza, 18.04.2022. godine Na osnovu člana 69. stav (2) tačka a)  i člana 70. st. 1. 4. i 6. člana Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 39. Statuta Općina Breza – („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 7/21),  na Preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2...
Slika
Broj:01/2-04-729-3/22 Breza, 14.04.2022. godine Na osnovu člana 69. stav 2. Tačka e), člana 70. st. 1, 4. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14) na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 02/1-2-11-733-7/22 od 06.04.2022. godine, u postupku javne nabavke radova: „Sanacija kotlovni...
0 0