Odluke o poništenju

Slika
Broj: 01/2-04-816-3/2024 Breza, 18.04.2024. godine Na osnovu člana 69. stav (2) tačka a) i člana 70. st. (1),(4) i (6) člana Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22) i člana 39. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 7/21), na Preporuku Komisije za javnu nabavku...
Slika
Broj: 01/2-04-3789-2/2023 Breza,  26.03.2024. godine Na osnovu člana 69. stav (2) tačka a)  i člana 70. st. 1. 4. i 6. člana Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22) i člana 39. Statuta Općine Breza  („Službeni glasnik Općine Breza“  broj: 7/21), na preporuku Službe za privredu (broj: 02...
Slika
Broj: 01/2-04-360-2/2024 Breza, 05.03.2024. godine Na osnovu člana 69. stav (2) tačka a) i člana 70. st. (1),(4) i (6) člana Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22) i člana 39. Statuta Općina Breza („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 7/21), na Preporuku Komisije za javnu nabavku...
Slika
Broj: 01/2-04-3791-1/2024 Breza, 09.02.2024. godine Na osnovu člana 69. stav (2) tačka a)  i člana 70. st. 1. 4. i 6. člana Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/) i člana 39. Statuta Općine Breza  („Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 7/21), na preporuku Službe za privredu broj: 02/1...
Slika
Broj:01/2-04-2936-2/2023 Breza, 13.10.2023. godine Na osnovu člana 69. stav (2) tačka a)  i člana 70. st. (1),(4) i (6) člana Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22) i člana 39. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 7/21),  na Preporuku Komisije za javnu ...
0 0