Odluke o poništenju

Slika
Broj:01/2-04-2808-2/22 Breza, 25.10.2022. godine Na osnovu člana 69. stav 2. Tačka e), člana 70. st. 1, 4. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14),  na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 02/1-2-11-2811-8/22 od 18.10.2022. godine, u postupku javne nabavke „Redovno održavanj...
Slika
Broj: 01/2-04-2756-1/22 Breza, 21.10.2022. godine Na osnovu člana 69. stav (2) tačka a)  i člana 70. st. 1. 4. i 6. člana Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 39. Statuta Općina Breza („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 7/21), na preporuku Službe za privredu (broj: 02/1-2-11-2...
Slika
Broj:01/2-04-2947-2/22 Breza, 21.10.2022. godine Na osnovu člana 69. stav 2. Tačka e), člana 70. st. 1, 4. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH,“ broj 39/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 02/1-2-11-2948-9/22 od 18.10.2022. godine, u postupku javne nabavke radova: „Sanac...
Slika
Broj:01/2-04-1769-4/22 Breza, 29.07.2022. godine Na osnovu člana 111. stav 2. tačka d) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), a u skladu sa Rješenjem  Ureda za razmatranje žalbi BiH, Podružnica Mostar broj:JN2-03-07-1-1704-7/22, u postupku javne nabavke radova: „Izgradnja javne rasvjete sp...
Slika
Broj: 01/2-04-2197-2/22 Breza, 29.07.2022. godine Na osnovu člana 69. stav (2) tačka a)  i člana 70. st. 1. 4. i 6. člana Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 39. Statuta Općina Breza („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 7/21), na preporuku Službe za privredu (broj: 02/1-2-11-2...
0 0