Odluke o poništenju

Slika
Broj:01/2-04-2936-2/2023 Breza, 13.10.2023. godine Na osnovu člana 69. stav (2) tačka a)  i člana 70. st. (1),(4) i (6) člana Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22) i člana 39. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 7/21),  na Preporuku Komisije za javnu ...
Slika
Broj: 01/2-04-2421-3/2023 Breza, 02.10.2023. godine Na osnovu člana 69. stav (2) tačka d) i člana 70. st. 1. 4. i 6. člana Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22) i člana 39. Statuta Općina Breza („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 7/21), na Preporuku Komisije za javnu nabavku (b...
Slika
Broj: 01/2-04-2271-4/2023 Breza, 15.08.2023. godine Na osnovu člana 69. stav (2) tačka a) i člana 70. st. (1),(4) i (6) člana Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14 i 59/22) i člana 39. Statuta Općina Breza („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 7/21), na Preporuku Komisije za javnu nabavku...
Slika
Broj: 01/2-04-2181-2/2023 Breza, 28.07.2023. godine     Na osnovu člana 69. stav (2) tačka a) i člana 70. st. (1),(4) i (6) člana Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22) i člana 39. Statuta Općina Breza („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 7/21),  na Preporuku Komisije za javnu na...
Slika
Broj:01/2-04-509-3/23 Breza, 24.03.2023. godine Na osnovu člana 69. stav (2) tačka b)  i člana 70. st. 1. 4. i 6. člana Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22) i člana 39. Statuta Općina Breza („Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 7/21), na Preporuku Komisije za javne nabavke (br...
0 0