Odluke o poništenju

Slika
Broj:01/2-04-509-3/23 Breza, 24.03.2023. godine Na osnovu člana 69. stav (2) tačka b)  i člana 70. st. 1. 4. i 6. člana Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22) i člana 39. Statuta Općina Breza („Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 7/21), na Preporuku Komisije za javne nabavke (br...
Slika
Broj: 01/2-04-685-1/23 Breza, 22.03.2023. godine Na osnovu člana 69. stav (2) tačka e) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22) i člana 39. Statuta Općina Breza  („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 7/21), na preporuku Službe za privredu (broj: 02/1-2-11-718/23 od 31.05.2022. godi...
Slika
Broj:01/2-04-2808-2/22 Breza, 25.10.2022. godine Na osnovu člana 69. stav 2. Tačka e), člana 70. st. 1, 4. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14),  na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 02/1-2-11-2811-8/22 od 18.10.2022. godine, u postupku javne nabavke „Redovno održavanj...
Slika
Broj: 01/2-04-2756-1/22 Breza, 21.10.2022. godine Na osnovu člana 69. stav (2) tačka a)  i člana 70. st. 1. 4. i 6. člana Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 39. Statuta Općina Breza („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 7/21), na preporuku Službe za privredu (broj: 02/1-2-11-2...
Slika
Broj:01/2-04-2947-2/22 Breza, 21.10.2022. godine Na osnovu člana 69. stav 2. Tačka e), člana 70. st. 1, 4. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH,“ broj 39/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 02/1-2-11-2948-9/22 od 18.10.2022. godine, u postupku javne nabavke radova: „Sanac...
0 0