Odluke o poništenju

Slika
Broj: 01/2-04-3436-5/21 Breza, 06.12.2021. godine Na osnovu člana 69. stav (2) tačka a) i člana 70. st. 1. 4. i 6. člana Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), na Preporuku Komisije za javne nab...
Slika
Broj: 01/2-04-3436-4/21 Breza, 06.12.2021. godine Na osnovu člana 69. stav (2) tačka a) i člana 70. st. 1. 4. i 6. člana Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), na Preporuku Komisije za javne nab...
Slika
Broj: 01/2-04-3436-3/21 Breza, 06.12.2021. godine Na osnovu člana 69. stav (2) tačka a) i člana 70. st. 1. 4. i 6. člana Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), na Preporuku Komisije za javne nab...
Slika
Broj: 01/2-04-3290-3/21 Breza, 16.11.2021. godine Na osnovu člana 69. stav (2) tačka a) i člana 70. st. 1. 4. i 6. člana Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), na Preporuku Komisije za javnu nab...
Slika
Broj: 01/2-04-3071-1/21 Breza, 01.11.2021. godine Na osnovu člana 69. stav (2) tačka a) i člana 70. st. 1. 4. i 6. člana Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), “na preporuku Službe za privredu (bro...
0 0