Usluge iz aneksa II dio B ZJN BiH

Odluka o pristupanju postupku nabavke za pružanje usluga izuzetih od primjene Zakona o javnim nabavkama: „Javno promovisanje aktivnosti Općine Breza putem radio emitovanja“

Broj: 01/2-04-1258-1/2024                                                                     
Breza, 18.04.2024. godine

U skladu s odredbama člana 18 stav 2. a u vezi sa ANEKS-om II. ,član 10a stav b) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22)  i člana 39. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 7/21), Općinski načelnik, d o n o s i
O D L U K U

Član 1.
    
Pristupa se postupku nabavke za pružanje usluga izuzetih od primjene Zakona o javnim nabavkama: „Javno promovisanje aktivnosti Općine Breza putem radio emitovanja.“ Procijenjena vrijednost poslovno-tehničke saradnje za „Javno  promovisanje aktivnosti Općine Breza putem radio emitovanja“, iznosi 10.680,00 KM bez PDV-a.

Poziv za dostavu ponuda za usluge putarine i parkiranja službenih vozila u 2022. godini

Služba za privredu

Broj: 02/1-2-11-365-1/22
Breza, 16.02.2022. godine

Na osnovu člana 8.stav (1) Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik BiH“, br.39/14), Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. Dio B Zakona o javnim nabavkama („SL:glasnik BiH“ broj 66/16) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke usluga broj: 01/2-04-353/22 od 15.02.2022. godine, po ovlaštenju Općinskog načelnika, pomoćnik načelnika Službe za privredu Općine Breza, d o n o s i:

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
ZA USLUGE PUTARINE I PARKIRANJA SLUŽBENIH VOZILA
U 2022. GODINI

a) NAZIV UGOVORNOG ORGANA:
OPĆINA BREZA
Bogumilska br.1,
71 370 BREZA
IDB/JIB:4218189250002
Tel:032/786-046
Faks: 032/786-041; 032/786-031
Elektronska pošta ( e-mail):nabavke@breza.gov.ba
Internet adresa (web):www.breza.gov.ba

b) Opis predmeta nabavke i tehničke specifikacije:
USLUGE PUTARINE I PARKIRANJA SLUŽBENIH VOZILA ZA 2022. GODINU

Poziv za dostavu ponuda za usluge stručnog usavršavanja zaposlenih u 2022. godini

Služba za privredu

Broj: 02/1-2-11-365-2/22
Breza, 16.02.2022. godine

Na osnovu člana 8.stav (1) Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik BiH“, br.39/14), Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II.Dio B Zakona o javnim nabavkama („SL:glasnik BiH“ broj 66/16) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke usluga broj: 01/2-04-353/22 od 15.02.2022. godine, po ovlaštenju Općinskog načelnika, pomoćnik načelnika Službe za privredu Općine Breza, donosi:

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
ZA USLUGE STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZAPOSLENIH
U 2022. GODINI

a) NAZIV UGOVORNOG ORGANA:
OPĆINA BREZA
Bogumilska br.1,
71 370 BREZA
IDB/JIB:4218189250002
Tel:032/786-046
Faks: 032/786-041;032/786-031
Elektronska pošta ( e-mail):nabavke@breza.gov.ba
Internet adresa (web):www.breza.gov.ba

b) OPIS PREDMETA NABAVKE I TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:
Usluge stručnog usavršavanja zaposlenih u 2022. godinu u zavisnosti od kvaliteta i zanimljivosti ponuđenih tema.

Poziv za dostavu ponuda za usluge eksterne reprezentacije za prijem delegacija u 2022. godini

Služba za privredu

Broj: 02/1-2-11-365-3/22
Breza, 16.02.2022. godine

Na osnovu člana 8.stav (1) Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik BiH“, br.39/14), Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II.Dio B Zakona o javnim nabavkama („SL:glasnik BiH“ broj 66/16) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke usluga broj: 01/2-04-353/22 od 15.02.2022.godine, po ovlaštenju Općinskog načelnika, pomoćnik načelnika Službe za privredu Općine Breza, d o n o s i:

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
ZA USLUGE EKSTERNE REPREZENTACIJE ZA PRIJEM DELEGACIJA U 2022. GODINI

a) NAZIV UGOVORNOG ORGANA:
OPĆINA BREZA
Bogumilska br.1,
71 370 BREZA
IDB/JIB:4218189250002
Tel:032/786-046
Faks: 032/786-041;032/786-031
Elektronska pošta ( e-mail):nabavke@breza.gov.ba
Internet adresa (web):www.breza.gov.ba

b) OPIS PREDMETA NABAVKE I TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:
usluge eksterne reprezentacije za prijem delegacija u 2022. godini

Javni poziv za dostavljanje ponuda za usluge pranja vozila Općine Breza u 2022. godini

Služba za privredu

Broj: 02/1-2-11-365-4/22
Breza, 16.02.2022. godine

Na osnovu člana 8.stav (1) Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik BiH“, br.39/14), Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. Dio B Zakona o javnim nabavkama („SL:glasnik BiH“ broj 66/16) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke usluga broj: 01/2-04-353/22 od 15.02.2022. godine, po ovlaštenju Općinskog načelnika, pomoćnik načelnika Službe za privredu Općine Breza, donosi:

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
ZA USLUGE PRANJA VOZILA OPĆINE BREZA
U 2022. GODINI

a) NAZIV UGOVORNOG ORGANA:
OPĆINA BREZA
Bogumilska br.1,
71 370 BREZA
IDB/JIB:4218189250002
Tel:032/786-046
Faks: 032/786-041;032/786-041
Elektronska pošta ( e-mail):nabavke@breza.gov.ba
Internet adresa (web):www.breza.gov.ba

b) OPIS PREDMETA NABAVKE I TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:
Usluge pranja vozila Općine Breza

Poziv za dostavu ponuda za usluge godišnje nabavke časopisa za potrebe Općine Breza u 2022. godini

Služba za privredu

Broj: 02/1-2-11-365-5/22
Breza, 16.02.2022. godine

Na osnovu člana 8.stav (1) Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik BiH“, br.39/14), Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. Dio B Zakona o javnim nabavkama („SL:glasnik BiH“ broj 66/16) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke usluga broj: 01/2-04-353/22 od 15.02.2022. godine, po ovlaštenju Općinskog načelnika, pomoćnik načelnika Službe za privredu Općine Breza, donosi:

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
ZA USLUGE GODIŠNJE NABAVKE ČASOPISA ZA POTREBE OPĆINE BREZA U 2022. GODINI

a) NAZIV UGOVORNOG ORGANA:
OPĆINA BREZA
Bogumilska br.1,
71 370 BREZA
IDB/JIB:4218189250002
Tel:032/786-046
Faks: 032/786-041
Elektronska pošta ( e-mail):nabavke@breza.gov.ba
Internet adresa (web):www.breza.gov.ba

b) OPIS PREDMETA NABAVKE I TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:
Usluge godišnje nabavke časopisa za potrebe Općine Breza u 2022. godinu.

Javni poziv za dostavljanje ponuda za usluge objavljivanja tendera i oglasa za potrebe Općine Breza u 2022. godini

Služba za privredu

Broj: 02/1-2-11-365-6/22
Breza, 16.02.2022. godine

Na osnovu člana 8.stav (1) Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik BiH“, br.39/14), Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II.Dio B („SL:glasnik BiH“ broj 66/16) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke usluga broj: 01/2-04-353/22 od 15.02.2022. godine, po ovlaštenju Općinskog načelnika, pomoćnik načelnika Službe za privredu Općine Breza, donosi:

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
ZA USLUGE OBJAVLJIVANJA TENDERA I OGLASA ZA POTREBE OPĆINE BREZA U 2022. GODINI

a) NAZIV UGOVORNOG ORGANA:
OPĆINA BREZA
Bogumilska br.1,
71 370 BREZA
IDB/JIB:4218189250002
Tel:032/786-046
Faks: 032/786-041; 032/786-031
Elektronska pošta ( e-mail):nabavke@breza.gov.ba
Internet adresa (web):www.breza.gov.ba

b) OPIS PREDMETA NABAVKE I TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:
Usluge objavljivanja tendera i oglasa za potrebe Općine Breza u 2022. godini, za potrebe Ugovornog organa.

Poziv za dostavu ponuda za usluge godišnje nabavke časopisa za potrebe općine Breza u 2021. godini

Služba za privredu

Broj: 01/2-11-1595-7/21
Breza, 06.09.2021. godine

Na osnovu člana 8.stav (1) Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik BiH“, br.39/14), Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. Dio B Zakona o javnim nabavkama („SL:glasnik BiH“ broj 66/16) i Odluke o  pokretanju postupka javne nabavke usluga broj: 01/2-04-1582/21 od 11.06.2021. godine, po ovlaštenju Općinskog načelnika, pomoćnik načelnika Službe za privredu Općine Breza, donosi:

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA USLUGE GODIŠNJE NABAVKE
ČASOPISA ZA POTREBE OPĆINE BREZA U 2021. GODINI

Javni poziv za dostavljanje ponuda za usluge objavljivanja tendera i oglasa za potrebe općine Breza u 2021. godini

Služba za privredu

Broj: 02/1-2-11-1595-5/21
Breza, 11.06.2021. godine

Na osnovu člana 8.stav (1) Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik BiH“, br.39/14), Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II.Dio B („Sl.glasnik BiH“ broj 66/16) i Odluke o  pokretanju postupka javne nabavke usluga broj: 01/2-04-1582/21 od 09.06.2021. godine, po ovlaštenju Općinskog načelnika, pomoćnik načelnika Službe za privredu Općine Breza, donosi:

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
ZA USLUGE OBJAVLJIVANJA TENDERA I OGLASA ZA
POTREBE OPĆINE BREZA U 2021. GODINI


a) NAZIV UGOVORNOG ORGANA:
OPĆINA BREZA
Bogumilska br.1,
71 370 BREZA
IDB/JIB:4218189250002
Tel:032/786-046
Faks: 032/786-041; 032/786-031
Elektronska pošta ( e-mail):nabavke@breza.gov.ba
Internet adresa (web):www.breza.gov.ba

Javni poziv za dostavljanje ponuda za usluge pranja vozila općine Breza u 2021. godini

Služba za privredu

Broj: 02/1-2-11-1595-4/21
Breza, 11.06.2021. godine
 
Na osnovu člana 8.stav (1) Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik BiH“, br.39/14), Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. Dio B Zakona o javnim nabavkama („SL. glasnik BiH“ broj 66/16) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke usluga broj: 01/2-04-1582/21 od 09.06.2021. godine, po ovlaštenju Općinskog načelnika, pomoćnik načelnika Službe za privredu Općine Breza, donosi:

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
ZA USLUGE PRANJA VOZILA OPĆINE BREZA
U 2021. GODINI


a) NAZIV UGOVORNOG ORGANA:
OPĆINA BREZA
Bogumilska br.1,
71 370 BREZA
IDB/JIB:4218189250002
Tel:032/786-046
Faks: 032/786-041;032/786-041
Elektronska pošta ( e-mail):nabavke@breza.gov.ba
Internet adresa (web):www.breza.gov.ba

Poziv za dostavu ponuda za usluge stručnog usavršavanja zaposlenih u 2021. godini

Služba za privredu

Broj: 02/1-2-11-1595-2/21
Breza, 11.06.2021. godine

Na osnovu člana 8.stav (1) Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik BiH“, br.39/14), Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II.Dio B Zakona o javnim nabavkama („SL:glasnik BiH“ broj 66/16) i Odluke o  pokretanju postupka javne nabavke usluga broj: 01/2-04-1582/21 od 09.06.2021. godine, po ovlaštenju Općinskog načelnika, pomoćnik načelnika Službe za privredu Općine Breza, donosi:

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
ZA USLUGE STRUČNOG USAVRŠAVANJA
ZAPOSLENIH
U 2021. GODINI

a) NAZIV UGOVORNOG ORGANA:
OPĆINA BREZA
Bogumilska br.1,
71 370 BREZA
IDB/JIB:4218189250002
Tel:032/786-046
Faks: 032/786-041;032/786-031
Elektronska pošta ( e-mail):nabavke@breza.gov.ba
Internet adresa (web):www.breza.gov.ba

Poziv za dostavu ponuda za usluge eksterne reprezentacije za prijem delegacija u 2021. godini

Služba za privredu

Broj: 02/1-2-11-1595-3/21
Breza, 11.06.2021. godine

Na osnovu člana 8.stav (1) Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik BiH“, br.39/14), Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II.Dio B Zakona o javnim nabavkama („SL:glasnik BiH“ broj 66/16) i Odluke o  pokretanju postupka javne nabavke usluga broj: 01/2-04-1582/21 od 09.06.2021. godine, po ovlaštenju Općinskog načelnika, pomoćnik načelnika Službe za privredu Općine Breza, d o n o s i:

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
ZA USLUGE  EKSTERNE  REPREZENTACIJE
ZA PRIJEM DELEGACIJA U 2021. GODINI

a) NAZIV UGOVORNOG ORGANA:
OPĆINA BREZA
Bogumilska br.1,
71 370 BREZA
IDB/JIB:4218189250002
Tel:032/786-046
Faks: 032/786-041;032/786-031
Elektronska pošta ( e-mail):nabavke@breza.gov.ba
Internet adresa (web):www.breza.gov.ba

Poziv za dostavu ponuda za usluge putarine i parkiranja službenih vozila u 2021. godini

Služba za privredu

Broj: 02/1-2-11-1595-1/21
Breza, 11.06.2021. godine

Na osnovu člana 8.stav (1) Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik BiH“, br.39/14), Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. Dio B Zakona o javnim nabavkama („SL:glasnik BiH“ broj 66/16) i Odluke o  pokretanju postupka javne nabavke usluga broj: 01/2-04-1582/21 od 09.06.2021. godine, po ovlaštenju Općinskog načelnika, pomoćnik načelnika Službe za privredu Općine Breza, d o n o s i:

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
ZA USLUGE PUTARINE I PARKIRANJA
SLUŽBENIH VOZILA U 2021. GODINI

a) NAZIV UGOVORNOG ORGANA:
OPĆINA BREZA
Bogumilska br.1,
71 370 BREZA
IDB/JIB:4218189250002
Tel:032/786-046
Faks: 032/786-041; 032/786-031
Elektronska pošta ( e-mail):nabavke@breza.gov.ba
Internet adresa (web):www.breza.gov.ba
0 0