Slika
Na redovnom sastanku Kolegija Općinskog vijeća detaljno je utvrđen prijedlog dnevnog reda 27. redovne sjednice Općinskog vijeća Breza koji sadrži 19 tačaka. Sjednica će, sa početkom u 16 sati i 30 minuta, biti održana u četvrtak, 30. marta 2023. godine. Općinski načelnik Vedad Jusić je istaknuo kako očekuje ...
Slika
DATUM ODRŽAVANJA: 27. februar 2023. godine SJEDNICOM PREDSJEDAVAO: Anel Rihić, predsjedavajući Općinskog vijeća Breza ODSUTNI VIJEĆNICI: Goran Grgić, Dino Gavranović, Ajdin Kadrić NOVA VIJEĆNIČKA PITANJA UPUTILI I INICIJATIVE PODNIJELI: Amina Jekalović, Nedim Abadžija, Haris Jusić, Dževahid Sokić, Emir Nefić AKTI...
Slika
Na redovnom sastanku Kolegija Općinskog vijeća detaljno je utvrđen prijedlog dnevnog reda 26. redovne sjednice Općinskog vijeća Breza koji sadrži 18 tačaka. Sjednica će, sa početkom u 17 sati i 15 minuta, biti održana u ponedjeljak, 27. februara 2023. godine. PREDLOŽENI DNEVNI RED: 1. Razmatranje i usvajanj...
Slika
Datum i vrijeme održavanja: 30. januar 2023. godine; 17 sati i 15 minuta Sjednicom predsjedavao: Anel Rihić, predsjedavajući Općinskog vijeća Breza Nova vijećnička pitanja uputili i inicijative podnijeli: Amina Jekalović, Malik Čorbo, Nedim Abadžija, Adnan Rahimić, Haris Jusić, Dževahid Sokić, Faida Herco, ...
Slika
U ponedjeljak, 30. januara 2023. godine sa početkom u 17 sati i 15 minuta u sali Općinskog vijeća bit će održana 25. redovna sjednica Općinskog vijeća Breza koju će voditi predsjedavajući Anel Rihić. Za dnevni red je predloženo 11 tačaka. DNEVNI  RED: 1. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o odbacivanju ...
0 0