Slika
Redni broj sjednice: 10 Vrsta sjednice: Redovna Datum održavanja: 26. august 2021. godine    Sjednicom predsjedavao : Anel Rihić U radu sjednice nisu sudjelovali : Haris Jusić, Sabir Jekalović, Minela Frljak Upućena nova vijećnička pitanja i podnesene inicijative: Amina Jekalović, Dževahid Sokić, Nedim Abadž...
Slika
Broj: 01/1-02-2405-2/21 Breza, 25.08.2021. godine Na osnovu člana 51. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Breza, ("Službeni glasnik Općine Breza", broj 3/11, 2/18 i 4/21) S A Z I V A M DESETU REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA BREZA, koja će se održati dana 26.08.2021. godine (ČETVRTAK), sa početkom u...

Prva tematska sjednica Općinskog vijeća Breza : Bez odgovornog upravljanja komunalnim otpadom, nema budućnosti

Istaknuta potreba individualne odgovornosti u ponašanju svih građana u lokalnoj zajednici

16.07.2021 22:41
Slika
Prva tematska sjednica Općinskog vijeća Breza, na čijem dnevnom redu se našla problematika upravljanja komunalnim otpadom i snabdijevanja toplotnom energijom na području općine Breza, održana je 15. jula 2021. godine. Sjednici nisu prisustvovali vijećnici Admir Tabaković, Ajdin Kadrić, Dejan Kovačević...

Deveta redovna sjednica Općinskog vijeća Breza : Nisu usvojeni izvještaji o radu javnih preduzeća „Komunalno“ d.o.o. i „Veterinarska stanica“ d.o.o.

Usvojen Zaključak da se izvrši analiza potrebnih uvjeta za održavanje kulturnih, zabavnih i sportskih manifestacija u 2021. godini

02.07.2021 12:46
Slika
Redni broj sjednice: 9 Vrsta sjednice: Redovna Datum održavanja: 1. juli 2021. godine    Sjednicom predsjedavao : Anel Rihić Akti koji su razmatrani i usvojeni na sjednici (sadržani u predloženom i usvojenom dnevnom redu sjednice): 1. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa raspodjele sredstava za finan...

Održana 8. redovna sjednica Općinskog vijeća Breza

Sjednicom predsjedavao Anel Rihić

01.07.2021 12:03
Slika
Vrsta sjednice : Redovna Datum održavanja : 30. juni 2021. godine Sjednicom predsjedavao : Anel Rihić U radu sjednice nisu sudjelovali : Mirza Ahmedspahić Upućena nova vijećnička pitanja i podnesene inicijative: Mirnes Bašić, Dejan Kovačević, Amina Jekalović, Dino Gavranović, Čamil Buljetović, Adnan Rahimić...
0 0