Slika
Vrsta sjednice: Redovna Datum i vrijeme održavanja: 2. juni 2022. godine; 16 sati i 30 minuta Sjednicom predsjedavao: Anel Rihić, predsjedavajući Općinskog vijeća Breza Prisutni vijećnici: Mirnes Bašić, Mirza Ahmedspahić, Anel Rihić, Almin Botić, Haris Jusić, Nedim Abadžija, Malik Čorbo, Čamil Buljetović, De...
Slika
Vrsta sjednice: Redovna Datum i vrijeme održavanja: 28. april 2022. godine; 16 sati i 30 minuta Sjednicom predsjedavao: Anel Rihić, predsjedavajući Općinskog vijeća Prisutni vijećnici : Mirnes Bašić, Mirza Ahmedspahić, Anel Rihić, Almin Botić, Ajdin Kadrić, Haris Jusić, Nedim Abadžija, Malik Čorbo, Čamil Buljetov...
Slika
Vrsta sjednice: Redovna Datum održavanja: 31. mart 2022. godine Sjednicom predsjedavao: Anel Rihić U radu na sjednici nisu sudjelovali: Dino Gavranović, Minela Frljak, Amina Tabaković, Adis Imamović, Dževahid Sokić, Admir Tabaković, Sabir Jekalović, Adnan Rahimić Nova vijećnička pitanja uputili i inicijative...
Slika
Vrsta sjednice: Redovna Datum održavanja: 31. januar 2022. godine Sjednicom predsjedavao: Anel Rihić U radu na sjednici nisu sudjelovali: Dino Gavranović, Nedim Abadžija, Admir Tabaković Nova vijećnička pitanja uputili i inicijative podnijeli: Adnan Rahimić, Mirnes Bašić, Amina Jekalović, Čamil Buljetović,...
Slika
Vrsta sjednice: Redovna Datum održavanja: 27. decembar 2021. godine Sjednicom predsjedavao: Anel Rihić U radu na sjednici nisu sudjelovali: Dino Gavranović, Minela Frljak Nova vijećnička pitanja uputili i inicijative podnijeli: Mirnes Bašić, Čamil Buljetović, Nedim Abadžija, Malik Čorbo, Amina Jekalović ...
0 0