Slika
Redni broj sjednice: 13 Vrsta sjednice: Redovna Datum održavanja: 2. decembar 2021. godine Sjednicom predsjedavao: Anel Rihić U radu sjednice nisu sudjelovali: Amina Tabaković, Admir Tabaković, Dejan Kovačević, Faida Herco, Minela Frljak Upućena nova vijećnička pitanja i podnesene inicijative: Mirnes B...

Održana dvanaesta redovna sjednica Općinskog vijeća Breza

Usvojen Zaključak kojim Općinsko vijeće Breza nalaže Nadzornom odboru JP “Komunalno” da ispita odgovornost Uprave Preduzeća povodom problema s neisporukom toplotne energije korisnicima

29.10.2021 12:58
Slika
Redni broj sjednice: 12 Vrsta sjednice: Redovna Datum održavanja: 28. oktobar 2021. godine Sjednicom predsjedavao: Anel Rihić Upućena nova vijećnička pitanja i podnesene inicijative: Mirza Ahmedspahić, Mirnes Bašić, Dino Gavranović, Malik Čorbo, Amina Jekalović, Adnan Rahimić, Faida Herco Akti koji su razmatra...
Slika
Redni broj sjednice: 11 Vrsta sjednice: Redovna Datum održavanja: 30. septembar 2021. godine Sjednicom predsjedavao: Anel Rihić U radu sjednice nisu sudjelovali: Dejan Kovačević Upućena nova vijećnička pitanja i podnesene inicijative: Mirnes Bašić, Amina Jekalović, Nedim Abadžija, Anel Rihić, Almin Botić, Adna...
Slika
Općinsko vijeće Broj: 01/1-02-2882-2/21 Na osnovu člana 51. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Breza, ("Službeni glasnik Općine Breza", broj 3/11, 2/18 i 4/21) S A Z I V A M JEDANAESTU REDOVNU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA BREZA, koja će se održati dana 30.09.2021. godine (ČETVRTAK), sa početkom u 1...
Slika
Redni broj sjednice: 10 Vrsta sjednice: Redovna Datum održavanja: 26. august 2021. godine    Sjednicom predsjedavao : Anel Rihić U radu sjednice nisu sudjelovali : Haris Jusić, Sabir Jekalović, Minela Frljak Upućena nova vijećnička pitanja i podnesene inicijative: Amina Jekalović, Dževahid Sokić, Nedim Abadž...
0 0