Slika
Rezultati Općih izbora 2018. godine za izbornu jedinicu 117A Breza
Slika
Rezultati Općih izbora 2018. godine za izbornu jedinicu 117A Breza
Slika
Rezultati Općih izbora 2018. godine za izbornu jedinicu 117A Breza
Slika
Rezultati Općih izbora 2018. godine za izbornu jedinicu 117A Breza
Slika
U posebno formiran tim za brojanje, iz evidencije izborne komisije, imenuju se

ODLUKA o održavanju redovnih sjednica Općinske izborne komisije Breza

Na osnovu člana 2.13 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“ br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16) i člana 4. Uputstva o načinu rada i izvještavanju izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini broj: 05-1-02-2-628-1/16 od 26.05.2016. godine, Općinska izborna komisija Breza, na sjednici održanoj 20.07.2018. godine, d o n o s i
 
O D L U K U
o održavanju redovnih sjednica Općinske izborne komisije Breza
 
I
Općinska izborna komisija Breza u izbornom periodu za provođenje Općih izbora 2018. godine će do kraja izbornog perioda održavati sjednice svakog četvrtka sa početkom u 14,00 h.
 
II
Sjednice Općinske izborne komisije Breza su javne i održavat će se u prostoriji sale Općinskog vijeća Breza.
 
III
Ova odluka će se objaviti na web stranici www.breza.gov.ba i oglasnoj ploči Općine Breza.
 
IV
 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
 
Broj: 01-03-51/18                                                                         Predsjednik OIK-a Breza
Breza, 20.07.2018. godine                                                                     Safet Zahirović

Poslovnik o radu OIK-e Breza

Na osnuvu člana 3. Upustva o načinu rada i izvještavanja izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini broj: 05-1-02-2-628-1/16 od 26.05.2016. godine, Općinska izborna komisija Breza, na sjednici održanoj dana 12.07.2016. godine donijela je:

POSLOVNIK
o radu Općinske izborne komisije Breza

Privremeni birački spiskovi za izbore 2018. godine

0 0