Oglasi

Slika
Broj: 01/2-04-3723/21 Breza, 20.12.2021. godine Na osnovu člana 5. stav 2. Odluke o načinu i uslovima dodjele u zakup stanova u vlasništvu Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 5/20 i 10/21), člana 2. Odluke o raspisivanju Javnog oglasa o dodjeli u zakup stanova u vlasništvu Općine Breza, broj:...
Slika
Broj: 01/2-02-3379/21 Breza, 12.11.2021. godine Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH'', broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 39. stav 1. tačka 2. i 6. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“, br...
Slika
Broj: 01/2-04-3370/21 Breza, 10.11.2021. godine Na osnovu člana 7. stav 2. Odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i prostorija na kojima pravo raspolaganja ima Općina Breza („Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 3/17 i 10/21), člana 4. Odluke o raspisivanju Javnog oglasa o dodjeli u zakup poslovni...
Slika
Broj: 01/2-04-3371/21 Breza, 10.11.2021. godine Na osnovu člana 363. stav 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj: 66/13 i 100/13), člana 2., 5., 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, kan...
Slika
Broj: 01/2-04-3359/21 Breza, 09.11.2021. godine Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH'', broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 39. stav 1. tačka 2. i 6. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“, br...
0 0