Oglasi

Slika
Zeničko-dobojski kanton Ministarstvo finansija Broj : 07-30-6470-1-3-1/21 Zenica, 22.07.2021. godine Na osnovu člana 20. i 21. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH”, broj 49/05), člana 30. i 48. Pravilnika o unutrašnjoj organizacij...

Javni oglas za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Breza u 2021. godini

Rok za podnošenje prijava po ovom Javnom oglasu je 15 dana

16.07.2021 12:10
Slika
Broj: 01/2-30-2026/21 Breza, 15.07.2021. godine U skladu sa članom 6. Odluke o prijemu lica sa završenim fakultetom na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Breza u 2021. godini,  broj 01/2-30-2025/21 od 15.07.2021.godine, te u skladu Pravilnikom o kriterijima, postupku izbo...
Slika
Služba za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imovinsko-pravne poslove Broj: 04/1-2-23-1035/17 Breza, 12.07.2021. godine Na osnovu člana 47. stav (12) Zakona o prostornom uređenju i građenju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 1/14 i 4/16), Zaključka Općinskog vijeća Breza broj:01/...

Javni oglas za imenovanje članova Komisije za budžet i finansije

Prijave se mogu dostaviti preporučenom poštom ili lično na protokol Općine

04.06.2021 11:06
Slika
Komisija za izbor, imenovanja i administrativne poslove Broj: 01/1-02-1531-1/21 Breza, 04.06.2021. godine                                                     Na osnovu člana 30. Poslovnika o radu Općinskog vijeća („Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 3/11, 2/18 i 4/21), Komisija za izbor, imenovanja i administrativne poslove, na sjednici održanoj ...

Oglasi za dodjelu podsticaja za zapošljavanje i samozapošljavanje pripadnika boračke populacije na području Zeničko-dobojskog kantona

Mogućnost podnošenja zahtjeva za dodjelu nepovratnih novčanih sredstava

11.05.2021 15:44
Slika
Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravuBroj:03/1-4-37-1268/21Breza, 11.05.2021. godineNa osnovu dijela 5. Programa podsticaja zapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-dobojskog kantona putem zapošljavanja u pravnim licima, usvojenog Zaključkom Vlade broj: 02-11-6460/21 od 30....
0 0