Oglasi

Slika
Broj: 01/2-04-1499/2023 Breza, 12.05.2023. godine                Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH'', broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 39. stav 1. tačka 2. i 6. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“,...
Slika
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON OPĆINA BREZA    Služba za  finansije, inspekcijske poslove i opću upravu  Broj: 13/03-2-2-37-5-6248/23  Datum: 15.05.2023. godine   Na osnovu člana 10. stav (1) i (2) Uredbe o pomoći u rješavanju stambenog pitanja branilaca i č...
Slika
Broj: 01/2-04-669/23 Breza, 13.03.2023. godine Na osnovu člana 363. stav 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj: 66/13 i 100/13), člana 2., 5., 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, kan...

Oglas o javnim priznanjima Općine Breza

Krajnji rok za dostavljanje prijedloga 6. mart 2023. godine do 16 sati

20.02.2023 17:03
Slika
Komisija za odlikovanja i općinska priznanja                                                                                                                               Broj: 01/1-02-240-2/23                            Breza, 20.02.2023. godine                              Na osnovu člana 19. Odluke o javnim priznanjima Općine Breza ("Službeni glasnik Općine Breza", broj: 14/14 -prečišćeni tekst) i Zaključka Općinskog vijeća (“Službeni glasnik Općine Breza”, br...
Slika
Broj: 01/2-04-379/23 Breza, 15.02.2023. godine                Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH'', broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 39. stav 1. tačka 2. i 6. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“,...
0 0