Zapisnici

Slika
Sjednicom je predsjedavao predsjedavajući Općinskog vijeća Jusić Vedad.
Slika
Broj: 01/1-02-3131/18 Breza, 29.11.2018. godine Z A P I S N I K   Sa DVADESETČETVRTE REDOVNE SJEDNICE Općinskog vijeća održane dana 28.11.2018. godine sa početkom u 16,30 sati u prostorijama Općine Breza- Sala Općinskog vijeća.   Sjednicom je predsjedavao predsjedavajući Općinskog vijeća Jusić Vedad.       ...
Slika
Broj: 01/1-02-2913/18 Breza, 28.11.2018. godine Z A P I S N I K   Sa DVADESETTREĆE REDOVNE SJEDNICE Općinskog vijeća održane dana 31.10.2018. godine sa početkom u 16,30 sati u prostorijama Općine Breza-Sala Općinskog vijeća.             Sjednicom je predsjedavao predsjedavajući Općinskog vijeća Jusić Vedad.          ...
Slika
Broj: 01/1-02-2596/18 Breza, 31.10.2018. godine Z A P I S N I K   Sa DVADESETDRUGE REDOVNE SJEDNICE Općinskog vijeća održane dana 10.10.2018. godine sa početkom u 16,30 sati u prostorijama Općine Breza-Sala Općinskog vijeća.             Sjednicom je predsjedavao predsjedavajući Općinskog vijeća Jusić Vedad.         ...
Slika
Broj: 01/1-02-1076/18 Breza,14.05.2018.godine   ZAPISNIK   Sa SEDAMNAESTE REDOVNE SJEDNICE Općinskog vijeća održane dana 25.04.2018. godine sa početkom u 16,30 sati u prostorijama Općine Breza-Sala Općinskog vijeća.             Sjednicom je predsjedavao predsjedavajući Općinskog vijeća Jusić Vedad. Po izvršenoj prozivci k...
0 0