Zapisnici

Slika
Sjednicom je predsjedavao predsjedavajući Općinskog vijeća Jusić Vedad.Broj: 01/1-02-3399/18Breza, 27.12.2018. godine Z A P I S N I K Sa DVADESET I PETE REDOVNE SJEDNICE Općinskog vijeća održane dana 26.12.2018. godine sa početkom u 16,30 sati u prostorijama Općine Breza - Sala Općinskog vijeća. Sjednicom ...
Slika
Broj: 01/1-02-3131/18Breza, 29.11.2018. godine Z A P I S N I K Sa DVADESETČETVRTE REDOVNE SJEDNICE Općinskog vijeća održane dana 28.11.2018. godine sa početkom u 16,30 sati u prostorijama Općine Breza- Sala Općinskog vijeća. Sjednicom je predsjedavao predsjedavajući Općinskog vijeća Jusić Vedad. Po izvršenoj p...
Slika
Broj: 01/1-02-2913/18Breza, 28.11.2018. godine Z A P I S N I K Sa DVADESETTREĆE REDOVNE SJEDNICE Općinskog vijeća održane dana 31.10.2018. godine sa početkom u 16,30 sati u prostorijama Općine Breza-Sala Općinskog vijeća. Sjednicom je predsjedavao predsjedavajući Općinskog vijeća Jusić Vedad. Po izvršenoj p...
Slika
Broj: 01/1-02-2596/18Breza, 31.10.2018. godine Z A P I S N I K Sa DVADESETDRUGE REDOVNE SJEDNICE Općinskog vijeća održane dana 10.10.2018. godine sa početkom u 16,30 sati u prostorijama Općine Breza-Sala Općinskog vijeća. Sjednicom je predsjedavao predsjedavajući Općinskog vijeća Jusić Vedad. Po izvršenoj ...
Slika
Broj: 01/1-02-1076/18Breza,14.05.2018.godine ZAPISNIK Sa SEDAMNAESTE REDOVNE SJEDNICE Općinskog vijeća održane dana 25.04.2018. godine sa početkom u 16,30 sati u prostorijama Općine Breza-Sala Općinskog vijeća. Sjednicom je predsjedavao predsjedavajući Općinskog vijeća Jusić Vedad. Po izvršenoj prozivci ko...
0 0