Konkursi

Slika
Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu Broj: 03/1-6-11-998/2023 Breza, 26.03.2024. godine Obavještavaju se redovni studenti prvog i drugog ciklusa studija, da je Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, objavilo Konkurs za dodjelu stipendija red...
Slika
Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu Broj: 03/1-4-37-3228/23 Breza, 31.10.2023. godine Na osnovu člana 11. stav (1) Uredbe o stipendiranju redovnog studija branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 4/14, 1/18 i 15/21) Ministarstvo za bo...
Slika
Bosna i Hercegovina Federacija BiH Zeničko-dobojski kanton OPĆINA BREZA Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu Broj: 03/1-4-37-1898/23 Datum: 21.06.2023. godine Na osnovu člana 13. Uredbe o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Zeničko-d...
Slika
Na osnovu člana  20.a  Zakona o radu FBiH („Sl. novine FBiH“ broj: 26/16, 89/18), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“  broj:  08/19, 19/20),  člana 4, člana 7. stav 1 tačka 5. Pravilnika o radu JU Dom zdravlja Breza b...
Slika
Na osnovu Zaključka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava na poziciji „Tekući transferi drugim nivoima vlasti-Tekući transfer za stipendiranje studenata“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, broj: 02-11-5894/23 od 11.04.2023. godine, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i...
0 0