Konkursi

Slika
Skupština preduzeća JP „Komunalno“ d.o.o. Breza PONIŠTENJE Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Komunalno“ d.o.o. Breza Poništava se javni konkurs za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Komunalno“ d.o.o. Breza – 3 (tri) člana, objavljenog u “Služben...
0 0