Konkursi

Slika
Na osnovu člana 263. stav (3) Zakona o privrednim društvima („Službene novine FBiH“, br.81/15 i 75/21), a u vezi s članom 303. stav (1) istog Zakona, člana 12. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br.08/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 8. Zakona o ministarskim, v...

Konkurs za dodjelu stipendija studentima - braniocima i članovima njihovih porodica za studijsku 2021./2022. godinu

Isplata stipendija se vrši u osam jednakih mjesečnih rata

23.11.2021 13:39
Slika
Bosna i Hercegovina / Federacija BiH     Zeničko-dobojski kanton                                                                             Ministarstvo za boračka pitanja Na osnovu člana 11. stav (1) Uredbe o stipendiranju redovnog studija branilaca i članova njihovih porodica («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj 4/14., 1/18. i 15/21.) Ministarstvo za boračka pita...
Slika
Na osnovu člana 4. Zakona o radu ("Sl. novine FBiH" br; 26/16) i člana 20. a Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu ("Sl. novine FBiH" broj: 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu ("Službene novine Zeničko.-dobojskog kantona"  broj: 08/19), člana...
Slika
Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu Breza, 29.06.2021. god. O B A V I J E S T Obavještavaju se redovni studenti prvog i drugog ciklusa studija, da je Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, objavilo Konkurs za dodjelu stipendija redovnim stu...
Slika
Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu Broj:03/1-4-37-1789/21 Breza, 29.06.2021. godine O B A V I J E S T za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika djeci branilaca za školsku 2021./2022. godinu Obavještavaju se pripadnici borače populacije (djeca branilaca) da je objavlj...
0 0