Konkursi

Slika
Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu Broj: 03/1-4-37-3228/23 Breza, 31.10.2023. godine Na osnovu člana 11. stav (1) Uredbe o stipendiranju redovnog studija branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 4/14, 1/18 i 15/21) Ministarstvo za bo...
Slika
Bosna i Hercegovina Federacija BiH Zeničko-dobojski kanton OPĆINA BREZA Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu Broj: 03/1-4-37-1898/23 Datum: 21.06.2023. godine Na osnovu člana 13. Uredbe o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Zeničko-d...
Slika
Na osnovu člana  20.a  Zakona o radu FBiH („Sl. novine FBiH“ broj: 26/16, 89/18), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“  broj:  08/19, 19/20),  člana 4, člana 7. stav 1 tačka 5. Pravilnika o radu JU Dom zdravlja Breza b...
Slika
Na osnovu Zaključka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava na poziciji „Tekući transferi drugim nivoima vlasti-Tekući transfer za stipendiranje studenata“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, broj: 02-11-5894/23 od 11.04.2023. godine, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i...

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javnog preduzeća „Veterinarska stanica“ d.o.o. Breza

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana posljednje objave (26. april 2023. godine) u Službenim novinama FBiH, broj: 30/23

26.04.2023 12:58
Slika
JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Breza NADZORNI ODBORNa osnovu odredaba člana 12. Zakona o javnim preduzećima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BIH“ br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), članova 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine...
0 0