Konkursi

Slika
Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu Breza, 29.06.2021. god. O B A V I J E S T Obavještavaju se redovni studenti prvog i drugog ciklusa studija, da je Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, objavilo Konkurs za dodjelu stipendija redovnim stu...
Slika
Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu Broj:03/1-4-37-1789/21 Breza, 29.06.2021. godine O B A V I J E S T za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika djeci branilaca za školsku 2021./2022. godinu Obavještavaju se pripadnici borače populacije (djeca branilaca) da je objavlj...
Slika
Skupština preduzeća JP „Komunalno“ d.o.o. Breza PONIŠTENJE Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Komunalno“ d.o.o. Breza Poništava se javni konkurs za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Komunalno“ d.o.o. Breza – 3 (tri) člana, objavljenog u “Služben...
0 0