Izbori 2022

Slika
117A001 – Partizan117A002 – Kino sala117A003 – Gimnazija117A004 – Mahala117A005 – Župča117A006 – Bukovik117A007 – Gornja Breza117A008 – Vijesolići117A009 – Slivno117A010 – Potkraj, Kahve117A011 – Izbod i Podgora117A012 – Smailbegovići i Založje117A013 – Vrbovik117A014 – Bulbulušići i Kamenice117A015 – Koritnik117A016 ...
Slika
117A001 – Partizan117A002 – Kino sala117A003 – Gimnazija117A004 – Mahala117A005 – Župča117A006 – Bukovik117A007 – Gornja Breza117A008 – Vijesolići117A009 – Slivno117A010 – Potkraj, Kahve117A011 – Izbod i Podgora117A012 – Smailbegovići i Založje117A013 – Vrbovik117A014 – Bulbulušići i Kamenice117A015 – Koritnik117A016 ...
Slika
117A001 – Partizan117A002 – Kino sala117A003 – Gimnazija117A004 – Mahala117A005 – Župča117A006 – Bukovik117A007 – Gornja Breza117A008 – Vijesolići117A009 – Slivno117A010 – Potkraj, Kahve117A011 – Izbod i Podgora117A012 – Smailbegovići i Založje117A013 – Vrbovik117A014 – Bulbulušići i Kamenice117A015 – Koritnik117A016 ...
Slika
Obavještamo vas da će se pravilno objedinjavanje rezultata izbora na području izborne jedinice 117A Breza (otvaranje vreća) za biračka mjesta 117A001, 117A006 i 117A012 izvršiti dana 05.10.2022. godine u 18h (prostorije općine Breza), a na osnovu Naredbe CIK-e broj 05-1-07-1-2093-1/22 od 04.10.2...
Slika
Preliminirani rezultati za članove predsjedništva u izbornoj jednici 117A Breza
0 0