Slika
Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK : Konačna lista studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju za akademsku 2022/2023. godinu
Slika
Obavještavaju se građani Općine Breza koji saobraćaju lokalnom cestom Breza - Mahmutović Rijeka da će se dana 16.07.2023. godine (nedjelja) u terminu od 9 do 17 sati izvoditi radovi na asfaltiranju dionice Bulbulušići – Grabovik. Ukoliko dođe do obustave saobraćaja, pozivaju se učesnici u saobraćaju d...
Slika
Obavještavaju se stanovnici općine Breza koji saobraćaju lokalnom cestom Breza -Mahmutović Rijeka da će dana 3. juna 2023. godine započeti radovi na sanaciji dionice Bulbulušići – Grabovik, pri čemu će se saobraćaj odvijati naizmjenično jednom trakom, te se svi učesnici u saobraćaju pozivaju na strpljenje. Uko...
Slika
Broj: 01/2-04-1710-2/23 Breza, 01.06.2023. godine Na osnovu člana 10. stav 1. tačka 5., Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (Službene novine FBiH” broj: 29/05), Naredbe Ministarstva zdravstva ZDK o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije, dezinfekcje i dezinsekcije na područj...
Slika
Služba za privredu Broj: 02/1-1-20-1558/2023 Breza, 17.05.2023. godine O  B  A  V  I  J  E  S  T Obavještavaju se poljoprivrednici sa područja općine Breza da je Ministarstvo za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo uz saglasnost Vlade Zeničko-dobojskog kantona, na osnovu Programa utroška sredstava Budž...
Slika
Pozivaju se studenti kojima je dodijeljena stipendija Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona, za studijsku 2022/2023. godinu, da dođu u prostorije Općine Breza u ponedjeljak, 3. aprila 2023. godine u 12 sati, radi preuzimanja rješenja o dodjeli stipendije. Prilikom preuzimanja rješ...
Slika
U sklopu redovnih aktivnosti čišćenja gradskih ulica i održavanja javnih površina, radnici Javnog preduzeća Komunalno (JPK) 22. marta 2023. godine uredili su javnu površinu u ulici Bosanska. Ovom prilikom izvršena je revitalizacija ovog područja i posađena trava. U jutarnjim satima 23. marta, radnici J...
Slika
Služba za privredu Broj:02/1-1- 20-722/23 Breza, 14.03.2023. godine O  B  A  V  I  J  E  S  T Obavještavaju se poljoprivrednici sa područja općine Breza da će, pod pokroviteljstvom Općinskog načelnika i Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo, biti održana edukativna predavanja na teme: • Proizvodnja povrć...
Slika
Broj: 05/1-40-617/23Breza, 08.03.2023. godineNa osnovu uputa od strane Federalnih i Kantonalnih organa kao i zakonskih odredbi u vezi zaštite od požara, Služba civilne zaštite Općine Breza izdaje: O B A V J E Š T E N J E Povodom predstojeće proljetne sezone, a na osnovu uputa navedenih organa i zakons...
Slika
Služba za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imovinsko-pravne poslove Broj: 04/1-10-19-3839/22 Breza, 05.01.2023. godine     Na osnovu Zaključka Općinskog vijeća Breza broj: 01/1-02-3852/22 od 29.12.2022. godine („Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 10/22) o utvrđivanju Nacrta Programa obavl...
Slika
Služba za privredu Broj: 02/1-1-20-1/23 Breza, 04.01.2023. godine O  B  A  V  I  J  E  S  T Obavještavaju se poljoprivrednici sa područja općine Breza da su u vezi primjene Pravilnika o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata i Pravilnika o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potp...
Slika
Broj:  02/1-3-11-1909/22 Breza: 15.12.2022. godine Konačna lista privrednih subjekata koji ispunjavaju formalno-pravne uslove za dodjelu sredstava po Programu utroška sredstava sa kriterijima raspodjele subvencije za razvoj poduzetništva i obrta i Prijedloga utroška ostatka planiranih sredstava – konto ...
Slika
Služba za finansije , inspekcijske poslove i opću upravu Broj: 03/1-11-2817/22 Breza, 15.12.2022. godine Na sjednici Općinskog vijeća Breza održanoj 14.12.2022. godine utvrđen je Nacrt Budžeta Općine Breza za 2023. godinu i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta za 2023.godinu. Zaključcima Općinskog vijeća broj...
Slika
Postupajući po prijavama radnika JP “Komunalno“ d.o.o. Breza, u vezi enormnih količina otpada odloženih pored kontejnera na području općine Breza (pogotovo uže urbano područje), koje svakodnevno nalaze prilikom obavljanja svojih radnih zadataka, kao i prijava nekolicine savjesnih građana našeg grada, koji ...
Slika
Služba za privredu Komisija za realizaciju Programa utroška sredstava subvencije poduzetnicima utvrđenim Budžetom Općine Breza za 2022. godinu Broj: 02/1-3-11-1909/22 Breza: 09.12.2022. godine OBAVJEŠTENJE o mogućnosti podnošenja žalbe na oglašenu Preliminarnu listu korisnika po Javnom pozivu Programa ...

Obavještenja

0 0