Slika
Broj: 02/1-3-11-1909/22 Breza: 21.09.2022. godine Konačna lista privrednih subjekata koji ispunjavaju formalno-pravne uslove za dodjelu sredstava po Programu utroška utvrđenih Budžetom općine Breza za 2022. godinu sa sredstava sa kriterijima raspodjele subvencije za razvoj poduzetništva i obrta – konto 6...
Slika
Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu Broj: 03/1-2-19-2602/22 Breza, 30.08.2022. godine SVIM POLITIČKIM SUBJEKTIMA PREDMET:  Obavještenje o načinu reklamnog oglašavanja u vrijeme predizborne kampanje Predizborna kampanja za Opće izbore koji će biti održani 2. oktobra 2022. godine zvanično ...
Slika
Služba za privredu Komisija za sačinjavanje liste krajnjih korisnika Broj: 01/2-04-3369-5/22 Breza, 15.08.2022. godine Komisija za sačinjavanje liste krajnjih korisnika, na osnovu kriterija propisanih Pravilnikom o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za ostvarivanja prava za dodjelu plastenika i o...
Slika
Obavještavaju se redovni studenti, prvog i drugog ciklusa studija za akademsku 2021/2022. godinu, koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendije Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona da je danas, 12.08.2022. godine, uplaćena stipendija u jednokratnom iznosu od 75...
Slika
Služba za privreduKomisija za sačinjavanje liste krajnjih korisnika Broj: 02/1-1-20-781/22 Breza, 09.08.2022. godine OBAVJEŠTENJE o mogućnosti podnošenja žalbe na oglašenu Preliminarnu listu korisnika po Javnom pozivu za podnošenje zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 kvadratnih metara sa sadnim/...
Slika
Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu Broj: 03/1-6-34-573/22Breza, 9. august 2022. godine OBAVJEŠTENJE O DODJELI STUDENTSKIH STIPENDIJA MINISTARSTVA ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT ZDK Studentima koji se nalaze na Konačnoj listi za stipendije, koje dodjeljuje Ministarstvo za ...
Slika
Služba za privredu Broj: 02/1-04-2136/22 Breza, 25.07.2022. godine OBAVIJEST U toku je provođenje projekta vektorizacije i ažuriranja prostornih jedinica, formiranje i ažuriranje evidencije ulica i kućnih brojeva (podaci adresnog registra, podaci JLS), ažuriranje BP RPJ (baza podataka registra prost...
Slika
Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu Broj: 03/1-4-37-1853/22 Breza, 18.07.2022. godine OBAVJEŠTENJE o mogućnosti podnošenja prigovora na oglašenu Preliminarnu listu za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika djeci branilaca u školskoj 2022/2023. godini Nezadovoljni kandidati...
Slika
Općinsko vijeće Breza OBAVJEŠTENJE Dvadeseta redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Breza, koja je bila zakazana dana 30.06.2022. godine, nije održana zbog nedostatka kvoruma. Novi termin zakazivanja redovne sjednice bit će utvrđen na sjednici Kolegija Općinskog vijeća koji će biti održan dana 06.07.2022. ...
Slika
Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu Broj:03/1-4-37-1853/22 Breza, 23.06.2022. godine O B A V I J E S T o objavljenom konkursu za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika djeci branilaca za školsku 2022./2023. godinu. Obavještavaju se pripadnici boračke populacije (djeca ...
Slika
Broj: 01/2-04-1328-3/22 Breza, 20.05.2022. godine Na osnovu člana 10. stav 1. tačka 5., Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (Službene novine FBiH” broj: 29/05), Naredbe Ministarstva zdravstva ZDK o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije na podr...
Slika
Služba za privredu Broj: 02/1-1-20-901/22 Breza, 19.04.2022. godine Obavještenje o raspodjeli sjemenskog materijala za proljetnu sjetvu Na osnovu raspisanog Javnog poziva za dodjelu sjemenskog materijala za proljetnu sjetvu 2022. godine, objavljenog dana 07.04.2022. godine, Općinski načelnik donio je ...

Podrška poljoprivrednoj proizvodnji : Uz saglasnost Općinskog vijeća Breza, načelnik Vedad Jusić donio Program utroška sredstava

Planirana sredstva iz Budžeta Općine Breza raspoređivat će se prema opštim i posebnim kriterijima

07.04.2022 11:42
Slika
Služba za privredu Broj: 02/1-1- 20-898/22 Breza, 06.04.2022. godine O  B  A  V  I  J  E  S  T Obavještavaju se poljoprivrednici sa područja Općine Breza, da je Općinski načelnik uz Saglasnost općinskog vijeća Breza, donio Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Podrška poljoprivrednoj p...
Slika
Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu Broj: 03/1-6-34-573/22 Breza, 28.03.2022. godine Obavještenje o mogućnosti podnošenja prigovora na Preliminarnu listu za dodjelu stipendija Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona Obavještavaju se nezado...
Slika
Skupština Zeničko-dobojskog kantona je na 42. sjednici održanoj dana 03.02.2022. godine donijela Zaključak broj: 01-02-1722/22 kojim prihvata Nacrt Zakona o turizmu Zeničko-dobojskog kantona i upućuje u javnu raspravu. Nacrt Zakona o turizmu Zeničko-dobojskog kantona objavljen je dana 04.02.2022. godine...

Obavještenja

0 0