Slika
Broj:01/2-04-1785/2024 Breza: 06.06.2024. godine      Na osnovu člana 10. stav 1. tačka 5., Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službene novine FBiH“ broj: 29/05), Naredbe Ministarstva zdravstva ZDK o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije...
Slika
Služba za privredu Broj: 02/1-14-04-524/2024 Breza, 04.06.2024. godine Predmet: Poziv za prisustvo sastanku fokus grupe Poštovani/a, Općina Breza je izabrana za partnersku općinu Projekta Američke agencije za međunarodni razvoj Pomoći lokalnoj upravi (USAID/LGAA). U okviru USAID/LGAA projekta jedna ...
Slika
Služba za privredu Komisija za sačinjavanje liste krajnjih korisnika Broj: 01/2-04-678-5/2024 Breza, 28.05.2024. godine Komisija za sačinjavanje liste krajnjih korisnika, na osnovu kriterija propisanih Pravilnikom o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za ostvarivanje prava za subvencioniranje i d...
Slika
Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu Broj:03/1-4-37-1657/24 Breza, 29.05.2024. godine POZIV ZA IDENTIFIKACIJU korisnika porodične i lične invalidnine Pozivaju se svi korisnici prava lične i porodične invalidnine, iz oblasti boračko-invalidske zaštite općine Breza, na obaveznu identifi...
Slika
Služba za privredu Broj: 02/1-1-20-1569/2024 Breza, 20.05.2024. godine O B A V J E Š T E N J E o mogućnosti podnošenja žalbe na oglašenu Preliminarnu listu korisnika po Javnom pozivu za podnošenje zahtjeva za dodjelu steonih junica, na osnovu kriterija propisanih Pravilnikom o utvrđivanju uslova, kriteri...
Slika
Služba za privredu Broj: 02/1-1-20-1355/2024 Breza, 26.04.2024. godine O  B  A  V  I  J  E  S  T Obavještavaju se poljoprivrednici s područja općine Breza da je Ministarstvo za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo uz saglasnost Vlade Zeničko-dobojskog kantona, na osnovu Programa utroška sredstava Budž...
Slika
Služba za privredu Broj: 02/1-9-19-633/2024 Breza, 25.04.2024. godine   Predmet: OBAVIJEST Obavještavaju se građani Breze da su u toku pripremne aktivnosti na izgradnji Gradske tržnice u Brezi, na lokaciji iza objekata Zanatskog centra I (postojeći parking prostor iza objekata gornjeg Zanatskog centr...
Slika
Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu Breza, 22.04.2024. god. O B A V I J E S T Obavještavaju se studenti koji su u konkurenciji za dodjelu stipendija Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2023/2024. godinu o mogućnosti podn...
Slika
Služba za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imovinsko-pravne poslove Broj: 04/1-4-27-3594/2023 Breza, 08.04.2024. godine Na osnovu Zaključka Općinskog vijeća Breza, broj: 01/1-02-1091/24 od 04.04.2024. godine („Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 3/24), o utvrđivanju Nacrta Odluke o građevinsk...
Slika
Služba civilne zaštite Broj: 05/1-40-281/24 Breza, 24.01.2024. godine Predmet: Obavijest Služba civilne zaštite Općine Breza obavještava fizička i pravna lica sa područja općine Breza da će se 01.02.2024. godine u 12:00 sati, u skladu sa članom 47. Pravilnika o organiziranju i funkcioniranju operativni...
Slika
Služba za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imovinsko-pravne poslove Broj: 04/1-10-19-3633/2023 Breza, 03.01.2024. godine     Na osnovu Zaključka Općinskog vijeća Breza broj: 01/1-02-3851/23 od 21.12.2023. godine („Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 10/23) o utvrđivanju Nacrta Programa obavl...
Slika
Služba za privredu Broj: 02/1-1-20-1/2024 Breza, 03.01.2024. godine O  B  A  V  I  J  E  S  T Obavještavaju se poljoprivrednici s područja općine Breza da su u vezi primjene Pravilnika o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata i Pravilnika o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potp...
Slika
Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu Broj: 03/1-4-37-3228/23Breza, 03.01.2024. godine Predmet: O B A V I J E S T - o održavanju Javne rasprave o Nacrtu Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica.Obavještavamo branioce i članove njihovih porodica da će se dana 1...
Slika
Služba za privredu Broj: 02/1-1-20-3746/2023 Breza, 12.12.2023. godine O B  A  V  I  J  E  S  T U skladu s aktivnostima Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a u namjeri da se poveća poticana površina poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu koje se koriste za poljoprivred...
Slika
Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu Broj: 03/1-4-37-3228/23 Breza, 05.12.2023. godine Predmet: O B A V I J E S T - o mogućnosti podnošenja prigovora na oglašenu Preliminarnu listu za stipendiranje branilaca i članova njihovih porodica u studijskoj 2023/2024. godini. Nezadovoljni kandi...

Obavještenja

0 0