Obavještenja

Slika
Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu Broj:03/1-4-37-1853/22 Breza, 23.06.2022. godine O B A V I J E S T o objavljenom konkursu za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika djeci branilaca za školsku 2022./2023. godinu. Obavještavaju se pripadnici boračke populacije (djeca ...
Slika
Broj: 01/2-04-1328-3/22 Breza, 20.05.2022. godine Na osnovu člana 10. stav 1. tačka 5., Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (Službene novine FBiH” broj: 29/05), Naredbe Ministarstva zdravstva ZDK o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije na podr...
Slika
Služba za privredu Broj: 02/1-1-20-901/22 Breza, 19.04.2022. godine Obavještenje o raspodjeli sjemenskog materijala za proljetnu sjetvu Na osnovu raspisanog Javnog poziva za dodjelu sjemenskog materijala za proljetnu sjetvu 2022. godine, objavljenog dana 07.04.2022. godine, Općinski načelnik donio je ...

Podrška poljoprivrednoj proizvodnji : Uz saglasnost Općinskog vijeća Breza, načelnik Vedad Jusić donio Program utroška sredstava

Planirana sredstva iz Budžeta Općine Breza raspoređivat će se prema opštim i posebnim kriterijima

07.04.2022 11:42
Slika
Služba za privredu Broj: 02/1-1- 20-898/22 Breza, 06.04.2022. godine O  B  A  V  I  J  E  S  T Obavještavaju se poljoprivrednici sa područja Općine Breza, da je Općinski načelnik uz Saglasnost općinskog vijeća Breza, donio Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Podrška poljoprivrednoj p...
Slika
Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu Broj: 03/1-6-34-573/22 Breza, 28.03.2022. godine Obavještenje o mogućnosti podnošenja prigovora na Preliminarnu listu za dodjelu stipendija Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona Obavještavaju se nezado...
Slika
Skupština Zeničko-dobojskog kantona je na 42. sjednici održanoj dana 03.02.2022. godine donijela Zaključak broj: 01-02-1722/22 kojim prihvata Nacrt Zakona o turizmu Zeničko-dobojskog kantona i upućuje u javnu raspravu. Nacrt Zakona o turizmu Zeničko-dobojskog kantona objavljen je dana 04.02.2022. godine...
Slika
Broj: 05/1-40-375/22 Breza, 07.03.2022. godine Na osnovu uputa od strane Federalnih i Kantonalnih organa kao i zakonskih odredbi u vezi zaštite od požara, Služba civilne zaštite općine Breza izdaje O B A V J E Š T E N J EPovodom predstojeće proljetne sezone, a na osnovu uputa navedenih organa i zakons...
Slika
Broj: 02/1-1-20-309/22 Breza, 11.02.2022. godine Obavještavaju se proizvođači maline sa područja Općine Breza da će edukativno predavanje na temu „Savremena proizvodnja maline“, u sali Općinskog vijeća Breza, biti održano 12. februara 2022. godine (subota) sa početkom u 17 sati. Gost predavač je prof. dr. Adna...

Građanima dostupan viber broj za prijavljivanje slučajeva u nadležnosti sanitarno-komunalne i građevinske inspekcije

Prilikom prijave potrebno je dostaviti što je moguće više detalja i informacija koji bi pomogli u identifikaciji počinioca prekršaja

28.01.2022 07:56
Slika
U cilju efikasnije komunikacije Općina Breza građanima stavlja na raspolaganje viber broj za prijavljivanje slučajeva u okviru nadležnosti općinske inspekcije (sanitarno-komunalna i građevinska inspekcija). Pozivaju se građani općine Breza da pored uobičajenih modaliteta komunikacije iskoriste i mogućnos...
Slika
Služba za privredu Broj: 02/1-1-20-12/22 Breza, 04.01.2022. godine O  B  A  V  I  J  E  S  T Obavještavaju se poljoprivrednici sa područja Općine Breza da su u vezi primjene Pravilnika o upisu u Registar  poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata i Pravilnika o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpo...
Slika
Stručna služba Općinskog vijećaBroj: 01/1-02-3260-2/21 Breza, 04.01.2022. godine   Općinsko vijeće Breza, na sjednici održanoj dana 27.12.2021. godine, donijelo je Zaključak („Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 13/21) kojim je utvrdilo Nacrt Programa rada Općinskog vijeća Općine Breza za 2022. godinu. Po utvrđ...
Slika
Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu Broj:03/1-4-37-3430/21 Breza, 27.12.2021. godine O B A V I J E S T o mogućnosti podnošenja prigovora na oglašenu Preliminarnu listu za stipendiranje branilaca i članova njihovih porodica u studijskoj 2021./2022. godini. Nezadovoljni kandidati imaju...
Slika
Broj: 01/2-04-3553/21 Breza, 03.12.2021. godine Na osnovu člana10. stav 1. tačka 5., Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (Službene novine FBiH” broj: 29/05), člana 39. Statuta Općine Breza (“Službeni glasnik Općine Breza” broj: 7/21) Općinski načelnik d o n o s i N A R E D B U o provođenju obave...

Civilna zaštita općine Breza na raspolaganju građanima usljed olujnog vremena i obilnih padavina

Intervencije sprovedene na području Nedića, naselja Grabovik i Bulbulušići i uz vodotok potoka Crema

05.11.2021 00:59
Slika
Služba civilne zaštite općine Breza u koordinaciji sa JP Komunalno d.o.o. Breza od 5. novembra je prisutna na terenu i sprovodi aktivnosti zaštite i saniranja posljedica usljed olujnog vremena i obilnih padavina koje su zahvatile područja širom Bosne i Hercegovine. Intervencije su sprovedene na podru...

Edukativno predavanje na temu oboljenja štitne žlijezde u sali Općinskog vijeća održat će dr. Nejra Latić-Kermo

Organizator predavanja je Udruženje za afirmaciju žene u BiH

22.10.2021 19:59
Slika
Edukativno predavanje na temu “Posljedice bolesti i kako prepoznati i liječiti oboljenja štitne žlijezde”, u sali Općinskog vijeća 25. oktobra sa početkom u 17 sati i 30 minuta, održat će dr. Nejra Latić-Kermo, šefica Odjela nuklearne medicine Kantonalne bolnice Zenica. Organizator predavanja je Udruženje za ...
0 0