Slika
Služba civilne zaštite Broj: 05/1-40-281/24 Breza, 24.01.2024. godine Predmet: Obavijest Služba civilne zaštite Općine Breza obavještava fizička i pravna lica sa područja općine Breza da će se 01.02.2024. godine u 12:00 sati, u skladu sa članom 47. Pravilnika o organiziranju i funkcioniranju operativni...
Slika
Služba za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imovinsko-pravne poslove Broj: 04/1-10-19-3633/2023 Breza, 03.01.2024. godine     Na osnovu Zaključka Općinskog vijeća Breza broj: 01/1-02-3851/23 od 21.12.2023. godine („Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 10/23) o utvrđivanju Nacrta Programa obavl...
Slika
Služba za privredu Broj: 02/1-1-20-1/2024 Breza, 03.01.2024. godine O  B  A  V  I  J  E  S  T Obavještavaju se poljoprivrednici s područja općine Breza da su u vezi primjene Pravilnika o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata i Pravilnika o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potp...
Slika
Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu Broj: 03/1-4-37-3228/23Breza, 03.01.2024. godine Predmet: O B A V I J E S T - o održavanju Javne rasprave o Nacrtu Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica.Obavještavamo branioce i članove njihovih porodica da će se dana 1...
Slika
Služba za privredu Broj: 02/1-1-20-3746/2023 Breza, 12.12.2023. godine O B  A  V  I  J  E  S  T U skladu s aktivnostima Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a u namjeri da se poveća poticana površina poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu koje se koriste za poljoprivred...
Slika
Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu Broj: 03/1-4-37-3228/23 Breza, 05.12.2023. godine Predmet: O B A V I J E S T - o mogućnosti podnošenja prigovora na oglašenu Preliminarnu listu za stipendiranje branilaca i članova njihovih porodica u studijskoj 2023/2024. godini. Nezadovoljni kandi...
Slika
Broj: 02/1-3-11-3631/2023 Breza: 27.11.2023. godine OBAVJEŠTENJE o mogućnosti podnošenja žalbe na oglašenu Preliminarnu listu korisnika po Javnom pozivu Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele subvencije za razvoj poduzetništva i obrta, konto 614400, utvrđenih Budžetom Općine Breza za 2023. god...
Slika
Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica u općinama/gradovima Zeničko-dobojskog kantona u novembru okončava ciklus BESPLATNIH PREVENTIVNIH PREGLEDA KOŽE. Nakon što je u više sličnih akcija tokom preventivnih pregleda sugrađanima pronađen određen broj sumnjivih promjena i potencijalnih zdravstve...
Slika
Kompanija za pružanje usluga prevoza putnika Centrotrans d.d. Sarajevo, od 31. oktobra 2023. godine,  ponovo će uspostaviti liniju na relaciji Breza – Sarajevo. Autobus će saobraćati svakim radnim danom s polaskom u 6 sati i 45 minuta. _____________________________Opće informacije o kompani...
Slika
Služba za privredu Broj: 02/1-1-20-3229/2023 Breza, 17.10.2023. godine O B  A  V  I  J  E  S  T Obavještavaju se poljoprivrednici sa područja općine Breza, koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata, a koji planiraju aplicirati na novčane podrške Federalnog i Kantonalnog ...
Slika
Broj:01/2-04-1710-3/23 Breza: 13.10.2023. godine      Na osnovu člana 10. stav 1. tačka 5., Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službene novine FBiH“ broj: 29/05), Naredbe Ministarstva zdravstva ZDK o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije...
Slika
Breza, 11.10.2023. godine   O  B  A  V  I  J  E  S  T   Obavještavaju se poduzetnici i obrtnici sa područja općine Breza da je Općinsko vijeće Breza na prijedlog Općinskog načelnika, na sjednici održanoj dana 28.09.2023. godine, donijelo Program utroška sredstava utvrđenih Budžetom Općine Breza za 2023. godinu sa krite...
Slika
Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK : Konačna lista studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju za akademsku 2022/2023. godinu
Slika
Obavještavaju se građani Općine Breza koji saobraćaju lokalnom cestom Breza - Mahmutović Rijeka da će se dana 16.07.2023. godine (nedjelja) u terminu od 9 do 17 sati izvoditi radovi na asfaltiranju dionice Bulbulušići – Grabovik. Ukoliko dođe do obustave saobraćaja, pozivaju se učesnici u saobraćaju d...
Slika
Obavještavaju se stanovnici općine Breza koji saobraćaju lokalnom cestom Breza -Mahmutović Rijeka da će dana 3. juna 2023. godine započeti radovi na sanaciji dionice Bulbulušići – Grabovik, pri čemu će se saobraćaj odvijati naizmjenično jednom trakom, te se svi učesnici u saobraćaju pozivaju na strpljenje. Uko...

Obavještenja

0 0