Obavještenja

Slika
Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu Broj:03/1-6-34-1807/21 Breza, 19.07.2021. godine Obavijest o mogućnosti podnošenja prijave na Preliminarnu listu za studente      Obavještavaju se nezadovoljni kandidati da imaju pravo podnošenja prigovora na oglašenu Preliminarnu listu za studente ...
Slika
Služba za privredu Broj: 02/1-1-20-1955/21 Breza, 12.07.2021. godine O  B  A  V  I  J  E  S  T Obavještavaju se poljoprivrednici sa područja Općine Breza da je Ministar Ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo uz saglasnost Vlade Zeničko-dobojskog kantona, na osnovu Programa utroška sredstava Budž...
Slika
Služba za privredu Broj: 02/1-1- 20-1273/21 Breza, 01.07.2021. godine O  B  A  V  I  J  E  S  T Obavještavaju se poljoprivrednici sa područja Općine Breza, da je Općinski načelnik uz Saglasnost općinskog vijeća Breza, donio Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Podrška poljoprivrednoj p...
Slika
Služba za privredu Broj: 02/1–6-04-1464/21 Breza, 18.06.2021. godine O  B  A  V  I  J  E  S  T Obavještavaju se građani općine Breza da će se izbori za članove savjeta mjesnih zajednica i mjesnih područja za naredni mandatni perod održati dana  03.07.2021. godine (subota) u vremenu od 9 do 18 sati u svim mjesnim zaj...
Slika
Broj:    01/2-04-1572-2/21 Breza, 16.06.2021. godine Na osnovu člana 10. stav 1. tačka 5., Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (Službene novine FBiH” broj: 29/05), Naredbe Ministarstva zdravstva ZDK o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije, dezinfekcije i dezinsekci...
Slika
Pored aktivnosti koje Općina Breza aktivno provodi, shodno članu 43. stav 4. Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja („Službeni glasnik BiH“, broj 25/09), kojim je propisano: „Do osnivanja skloništa za životinje iz člana 28. ovog zakona, od tijela predviđenih ovim zakonom, veterinarske stanice mogu, u saradnji sa ...

Obavještenje o održavanju kandidacionih skupova - zborova građana u mjesnim zajednicama i podružnicama

Općinsko vijeće na sjednici održanoj 29. aprila 2021. godine donijelo Odluku o raspisivanju i održavanju izbora za članove savjeta mjesnih zajednica

04.06.2021 23:23
Slika
Služba za privreduBreza, 04.06.2021. godine Obavještavaju se građani općine Breza da je Općinsko vijeće Breza na sjednici održanoj dana 29.04.2021. godine donijelo Odluku o raspisivanju i održavanju izbora za članove savjeta mjesnih zajednica na području Općine Breza za naredni mandatni period. Čl...
Slika
Komisija za izradu Statuta Broj: 01/1-02-1102-3/21 Breza, 10.05.2021. godine Na osnovu Zaključka Općinskog vijeća Breza, broj: 01/1-02-1102-2/21 od 29.04.2021. godine, Stručna služba Općinskog vijeća Breza i Komisija za izradu Statuta, upućuju JAVNI POZIV za učešće u javnoj raspravi po Nacrtu Statuta Op...
Slika
Služba za privredu Broj: 02/1-1-20-1074/21 Breza, 22.04.2021. godine O B A V I J E S T Obavještavamo poljoprivrednike da Općina Breza u saradnji sa O.Z. ZA-PLOD p.o. Zavidovići, organizuje prezentaciju projekta proizvodnje krastavca - kornišona, na području općine Breza u 2021. godini. Prezentacija će se ...
Slika
Početkom 2021. godine, u saradnji sa NVO Zeleni Razvojni Centar Bijeljina, sprovedena je anketa pod nazivom „Posadi svoj hlad“ u kojoj su građani Općine Breza nedvosmisleno potvrdili zainteresovanost za ozelenjavanje svoje okoline.Zahvaljujući jakoj volji sugrađana, u Brezu dolazi 100 sadnica bijelog ...
Slika
U nedjelju, 14. marta 2021. godine, Općina Breza će u saradnji s Rudnikom mrkog uglja "Breza" na prigodan način obilježiti 14. mart koji je na 4. redovnoj sjednici Općinskog vijeća proglašen Danom sjećanja na poginule rudare RMU "Breza". Protokol obilježavanja Dana sjećanja na poginule rudare RMU „Breza“ 0...
Slika
Poštovani građani Breze,Iako se nalazimo u jako teškoj finansijskoj situaciji, iako su dugovanja ostvarena u prethodnim godinama ograničila naše trenutne mogućnosti, a pandemija uzrokovana virusom COVID-19 i cjelokupne globalne prilike usporile i ugrozile ukupni ekonomski razvoj, pozivam vas da shodn...
Slika
Kako je programom obilježavanja 1. marta – Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine predviđeno, delegacija Općine i Općinskog vijeća Breza će položiti cvijeće na spomen-kosturnicu borcima Narodnooslobodilačkog rata (NOR), spomen-obilježja šehidskih mezarja i rimokatoličko groblje.Povodom državnog praznika u pro...
Slika
Dana 23. februara 2021. godine preminuo je dobitnik najvišeg ratnog priznanja „Zlatni ljiljan“ Ševko Rezaković.Tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini Rezaković je više puta iskazao izuzetnu hrabrost, požrtvovanost i dao veliki doprinos u borbi za odbranu i oslobođenje Bosne i Hercegovine...
Slika
Služba civilne zaštiteBroj:05/1-40-375/21Breza, 16.02.2021.godineNa osnovu uputa federalnih i kantonalnih organa kao i zakonskih odredbi u vezi zaštite od požara, Služba civilne zaštite općine Breza izdaje O B A V J E Š T E N J E Povodom predstojeće proljetne sezone, na osnovu uputa navedenih organa i...
0 0