Obavještenja

Obavještenje za poljoprivrednike koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata

Poljoprivredni proizvođači su dužni izvršiti prijavu plana proizvodnje za koju očekuju podršku u narednoj godini

14.10.2021 15:18
Slika
Služba za privredu Broj: 02/1-1-20-3129/21 Breza, 14.10.2021. godine O  B  A  V  I  J  E  S  T Obavještavaju se poljoprivrednici sa područja Općine Breza, koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata, a koji planiraju aplicirati na novčane podrške Federalnog ministarstva ...

Nepotvrđeni rezultati izbora po mjesnim zajednicama

Na osnovu člana 18. Odluke o raspisivanju i održavanju izbora za članove savjeta mjesnih zajednica na području općine Breza, Općinsko vijeće potvrđuje rezultate izbora

27.09.2021 08:01
Slika
Komisija za provođenje izbora za članove savjeta mjesnih zajednica Broj: 01/2-04-1390-28/21 Breza, 27.09.2021. godineDana 25.09.2021. godine provedeni su izbori za članove savjeta mjesnih zajednica i mjesnih područja Trtorići (MZ Slivno), Košare – Jasike (MZ Vijesolići) i Bulbulušići (MZ Mahala). U 9 časova...
Slika
Služba za privredu Broj: 02/1-3-11-2870/21 Breza, 20.09.2021. godine Obavještavaju se poduzetnici sa područja općine Breza da je Općinski načelnik, uz konsultacije s Udruženjem privrednika općine Breza i saglasnost Općinskog vijeća Breza, donio „Program utroška sredstava subvencije poduzetnicima utvrđenih Bu...

Obavještenje o održavanju izbora za članove savjeta mjesnih zajednica na području općine Breza

Izbori će biti održani 25. septembra 2021. godine u mjesnim zajednicama koje nisu dovršile izbore u mjesnim područjima Bulbulušići, Trtorići i Košare-Jasike

14.09.2021 23:00
Slika
Služba za privreduBroj: 02/1–6–04-1464-2/21Breza, 14.09.2021. godine O  B  A  V  I  J  E  S  T Obavještavaju se građani općine Breza da je Općinsko vijeće Breza na sjednici održanoj dana 29.04.2021. godine donijelo Odluku o raspisivanju i održavanju izbora za članove savjeta mjesnih zajednica na području općine Brez...
Slika
Služba za privredu Broj: 02/1-9-19-902/21 Breza, 24.08.2021. godine Obavještenje za učesnike u saobraćaju Obavještavaju se svi učesnici u saobraćaju da je u toku saniranje udarnih oštećenja na javnim cestama prema Planu i programu održavanja i zaštite javnih cesta na području općine Breza. U periodu od 2...
Slika
Služba za finansije, inspekcijske poslove i opću upravu Broj:03/1-6-34-1807/21 Breza, 19.07.2021. godine Obavijest o mogućnosti podnošenja prijave na Preliminarnu listu za studente      Obavještavaju se nezadovoljni kandidati da imaju pravo podnošenja prigovora na oglašenu Preliminarnu listu za studente ...
Slika
Služba za privredu Broj: 02/1-1-20-1955/21 Breza, 12.07.2021. godine O  B  A  V  I  J  E  S  T Obavještavaju se poljoprivrednici sa područja Općine Breza da je Ministar Ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo uz saglasnost Vlade Zeničko-dobojskog kantona, na osnovu Programa utroška sredstava Budž...
Slika
Služba za privredu Broj: 02/1-1- 20-1273/21 Breza, 01.07.2021. godine O  B  A  V  I  J  E  S  T Obavještavaju se poljoprivrednici sa područja Općine Breza, da je Općinski načelnik uz Saglasnost općinskog vijeća Breza, donio Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Podrška poljoprivrednoj p...
Slika
Služba za privredu Broj: 02/1–6-04-1464/21 Breza, 18.06.2021. godine O  B  A  V  I  J  E  S  T Obavještavaju se građani općine Breza da će se izbori za članove savjeta mjesnih zajednica i mjesnih područja za naredni mandatni perod održati dana  03.07.2021. godine (subota) u vremenu od 9 do 18 sati u svim mjesnim zaj...
Slika
Broj:    01/2-04-1572-2/21 Breza, 16.06.2021. godine Na osnovu člana 10. stav 1. tačka 5., Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (Službene novine FBiH” broj: 29/05), Naredbe Ministarstva zdravstva ZDK o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije, dezinfekcije i dezinsekci...
Slika
Pored aktivnosti koje Općina Breza aktivno provodi, shodno članu 43. stav 4. Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja („Službeni glasnik BiH“, broj 25/09), kojim je propisano: „Do osnivanja skloništa za životinje iz člana 28. ovog zakona, od tijela predviđenih ovim zakonom, veterinarske stanice mogu, u saradnji sa ...

Obavještenje o održavanju kandidacionih skupova - zborova građana u mjesnim zajednicama i podružnicama

Općinsko vijeće na sjednici održanoj 29. aprila 2021. godine donijelo Odluku o raspisivanju i održavanju izbora za članove savjeta mjesnih zajednica

04.06.2021 23:23
Slika
Služba za privreduBreza, 04.06.2021. godine Obavještavaju se građani općine Breza da je Općinsko vijeće Breza na sjednici održanoj dana 29.04.2021. godine donijelo Odluku o raspisivanju i održavanju izbora za članove savjeta mjesnih zajednica na području Općine Breza za naredni mandatni period. Čl...
Slika
Komisija za izradu Statuta Broj: 01/1-02-1102-3/21 Breza, 10.05.2021. godine Na osnovu Zaključka Općinskog vijeća Breza, broj: 01/1-02-1102-2/21 od 29.04.2021. godine, Stručna služba Općinskog vijeća Breza i Komisija za izradu Statuta, upućuju JAVNI POZIV za učešće u javnoj raspravi po Nacrtu Statuta Op...
Slika
Služba za privredu Broj: 02/1-1-20-1074/21 Breza, 22.04.2021. godine O B A V I J E S T Obavještavamo poljoprivrednike da Općina Breza u saradnji sa O.Z. ZA-PLOD p.o. Zavidovići, organizuje prezentaciju projekta proizvodnje krastavca - kornišona, na području općine Breza u 2021. godini. Prezentacija će se ...
Slika
Početkom 2021. godine, u saradnji sa NVO Zeleni Razvojni Centar Bijeljina, sprovedena je anketa pod nazivom „Posadi svoj hlad“ u kojoj su građani Općine Breza nedvosmisleno potvrdili zainteresovanost za ozelenjavanje svoje okoline.Zahvaljujući jakoj volji sugrađana, u Brezu dolazi 100 sadnica bijelog ...
0 0