Realizacija ugovora

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma za period avgust – decembar 2022. godine

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma za period maj – juli 2022. godine

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma za period januar – april 2022. godine

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA 2021. GODINU
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD april - septembar 2021. godine

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD januar-mart 2021 GODINE

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA 2020 GODINE

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA 2020 GOD.

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA 2019 GOD.

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA OPĆINA BREZA - za 2018. godinu (ažurirano 12.02.2020. godine)

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA OPĆINA BREZA - za 2018. godinu (ažurirano 15.11.2018. godine)

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA OPĆINA BREZA - MAJ 2018. GODINE

JAVNE NABAVKE- POTPISANI UGOVORI ZA PERIOD 01.12.2016.GODINE DO 31.12.2017.GODINE

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA OPĆINA BREZA - DECEMBAR 2017. GODINE

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA OPĆINA BREZA - SEPTEMBAR 2017. GODINE

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA OPĆINA BREZA - JUNI 2017. GODINE

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA OPĆINA BREZA - MART 2017. GODINE

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA OPĆINA BREZA ZA 2016. GODINU

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA - novembar 2016

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA - septembar 2016

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA - juli 2016

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA - april 2016

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA - januar 2016

0 0