Služba za finansije

NACRT BUDŽETA OPĆINE BREZA ZA 2024. GODINU
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA OPĆINE BREZA ZA PERIOD OD 2024. DO 2026. GODINE
NACRT BUDŽETA OPĆINE BREZA ZA 2023. GODINU
NACRT ODLUKE O IZVRŠAVANJU BUDŽETA OPĆINE BREZA ZA 2023. GODINU
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA OPĆINE BREZA ZA PERIOD OD 2023. DO 2025. GODINE
DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA OPĆINE BREZA ZA PERIOD OD 2022. DO 2024. GODINE

BUDŽET OPĆINE BREZA ZA 2021. GODINU

DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA OPĆINE BREZA ZA PERIOD OD 2021. DO 2023. GODINE

NACRT BUDŽETA OPĆINE BREZA ZA 2020. GODINU

DOKUMENTI OKVIRNOG BUDŽETA OPĆINE BREZA ZA PERIOD OD 2018. DO 2020. GODINE

0 0