Javni pozivi

Slika
Na osnovu člana 13. stav 2. alineja 18. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj: 49/06 i 51/09) i člana 20. stav 1. tačka 2. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“, broj: 7/21) i člana 43. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Breza za 2...
Slika
JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA OBUKAMA I DODJELI SREDSTAVA U OKVIRU PROJEKTA „iSKOraK – Partnerstvo za nova radna mjesta“ POKRENI SVOJ POSAO kroz nove poslovne ideje                                                                                                      Osnovne odredbe   Grad Zenica, Općina Breza i Zenička razvojna agencija “ZEDA” d.o.o. pozivaju sve zainteresirane osobe, sa prijavljenim mjestom bor...
Slika
Broj: 01/2-04-3369-3/21 Datum: 18.07.2022. godine   Na osnovu člana 6. Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za ostvarivanje prava na dodjelu plastenika i opreme u projektu „Ekonomsko osnaživanje socijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plasteniku” kojim su osigur...
Slika
JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA OBUKAMA I DODJELU SREDSTAVA U OKVIRU PROJEKTA „iSKOraK – Partnerstvo za nova radna mjesta“ POKRENI SVOJ POSAO kroz nove poslovne ideje      Osnovne odredbe Grad Zenica, Općina Breza i Zenička razvojna agencija “ZEDA” d.o.o. pozivaju sve zainteresirane osobe, sa prijavljenim mjestom boravka u...
Slika
Na osnovu člana 39. Statuta Općine Breza, (Službeni glasnik Općine Breza, broj: 7/21) i Zaključka Općinskog vijeća Breza broj: 01/1-02-985-1/22 od 14.04.2022. godine Općinski načelnik objavljuje: JAVNI PREDPOZIV za iskazivanje interesa za ulaganje i upravljanje Sportsko - rekreacionim centrom  „ADA“ u B...
0 0