Javni pozivi

Slika
Na osnovu člana 39. Statuta Općine Breza, (Službeni glasnik Općine Breza, broj: 7/21) i Zaključka Općinskog vijeća Breza broj: 01/1-02-985-1/22 od 14.04.2022. godine Općinski načelnik objavljuje: JAVNI PREDPOZIV za iskazivanje interesa za ulaganje i upravljanje Sportsko - rekreacionim centrom  „ADA“ u B...
Slika
Ured premijera Zeničko-dobojskog kantona, raspisuje: JAVNI POZIV ZA DODJELU SREDSTAVA IZ PROGRAMA UTROŠKA FINANSIJSKIH SREDSTAVA SA RAZDJELA 11 – URED PREMIJERA, BUDŽETSKA ORGANIZACIJA 01, POTROŠAČKA JEDINICA 0001, BUDŽETA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2022. GODINU,  POZICIJA „TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI...
Slika
Broj: 01/2-20-781/22 Datum: 05.04.2022. godine Na osnovu Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Podrška poljoprivrednoj proizvodnji", „Podrška registrovanim poljoprivrednim proizvođačima“ i „Podrška sufinansiranja projekta plasteničke proizvodnje“ utvrđenih Budžetom Općine Breza za 2022. go...

Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona objavilo javne pozive za dodjelu subvencija privatnim preduzećima i poduzetnicima

Javni pozivi su otvoreni trideset dana od dana objavljivanja na službenoj web stranici Skupštine i Vlade Zeničko-dobojskog kantona

04.04.2022 08:33
Slika
Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona, u skladu sa Programom razvoja male privrede Zeničko-dobojskog kantona za period 2021.-2024. godina, dana 4. aprila 2022. godine objavilo je javne pozive za dodjelu sredstava po Programu utroška budžetskih sredstava u 2022. godini (subvencije pri...

Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za finansiranje sportskih aktivnosti iz Budžeta Općine Breza za 2022. godinu

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti direktno na protokol Općine Breza

29.03.2022 13:17
Slika
Broj: 01/2-11-344/22 Breza, 29.03.2022. godine Na osnovu člana 39. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“, broj 7/21), člana 37. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Breza za 2022. godinu (“Službeni glasnik Općine Breza”, broj 13/21) i Odluke o načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje sp...
0 0