Slika
Na osnovu Zaključka Općinskog vijeća Breza broj: 01/1-02-116/21 od 28.01.2021. godine o utvrđivanju Nacrta Programa obavljanja komunalnih usluga zajedničke komunalne potrošnje
Slika
Predmet poziva je prikupljanje zahtjeva za odabir korisnika kreditnih sredstava, u skladu sa Programom utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo
Slika
Predmet Javnog poziva je raspodjela sredstava iz Budżeta Općine Breza u svrhu ublažavanja posljedica uzrokovanih pandemijom korona virusa (COVID-19) privrednim subjektima na području Općine Breza
Slika
Dokumenti „Nacrta Regulacionog plana „POLJICE“, se stavljaju na javni uvid u periodu od 08.06.do 08.07.2020. godine
Slika
Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona objavilo je javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobrenje i dodjelu finansijskih sredstava za subvencioniranje 50 posto najniže neto plate za mart 2020. godine. Pravo na subvenciju imaju pravna i fizička lica registrirana za obavljanje dj...

Javni pozivi

0 0