Slika
Služba za privredu Broj: 02/1-13-23-1075/21 Breza,  06.05.2021. godineGrađanima općine Breza, općinskim vijećnicima i izvršnim tijelima Općine, mjesnim zajednicama, vlasnicima nekretnina uz lokalne i nerazvrstane ceste na području općine Breza i svim drugim zainteresiranim licima sa područja općine Breza, Služ...
Slika
Broj: 01/2-04-995/21 Breza, 16.04.2021. godine Na osnovu člana 37. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“, broj 8/09 - Prečišćeni tekst“) i Odluke o načinu i postupku raspodjele sredstava za sufinansiranje projekata udruženja iz oblasti kulture, obrazovanja, nauke, demokratije, humanitarnog r...
Slika
Broj: 01/2-04-994/21 Breza, 16.04.2021. godine Na osnovu člana 37. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“, broj 8/09 – Prečišćeni tekst“) i Odluke o načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje sportskih aktivnosti („Službeni glasnik Općine Breza“, broj 4/21), Općinski načelnik objavljuje: J...
Slika
Broj: 01/2-04-993/21Breza, 16.04.2021. godine Na osnovu člana 37. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“, broj 8/09 – Prečišćeni tekst“) i Odluke o korištenju sale u zgradi Radničkog doma („Službeni glasnik Općine Breza“, broj 4/21) Općinski načelnik objavljuje: J A V N I   P O Z I V Za dostavljanje prijava ...
Slika
Služba za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imovinsko - pravne poslove      Broj: 04/1-3-19-855/21 Breza, 30.03.2021.godine Služba za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imovinsko - pravne poslove  Općine Breza, po ovlaštenju Općinskog načelnika, na osnovu Odluke o pristupanju i...

Javni pozivi

0 0